Gospodarska rast: 2,1 odstotno povečanje BDP-ja v prvem četrtletju

ByAna Koren

15. maja, 2024 , ,
Foto: Freepik

Gospodarska rast: 2,1 odstotno povečanje BDP-ja v prvem četrtletju

Prvo četrtletje tega leta je prineslo pozitivne novice za slovensko gospodarstvo, ki je po navedbah Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) zabeležilo 2,1-odstotno realno rast bruto domačega proizvoda (BDP) v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta. Čeprav je ta podatek spodbuden, sezonsko prilagojeni podatki kažejo na bolj umirjeno sliko z medletno rastjo 1,8 odstotka, medtem ko je četrtletna dinamika stagnirala.

Gospodarska dinamika se ohlaja

SURS opaža, da je gospodarska dejavnost na četrtletni ravni doživela zastoj, saj sezonsko prilagojeni podatki ne kažejo rasti. To predstavlja očitno ohlajanje, saj je bila v zadnjem četrtletju prejšnjega leta zabeležena medletna rast 2,6 odstotka in četrtletna rast 1,1 odstotka.

Poraba domačih gospodinjstev in države raste

Domača poraba je v prvem četrtletju zabeležila povečanje za 1,7 odstotka, kar je najbolj izrazita rast v zadnjih 18 mesecih. Končna poraba, ki obsega porabo gospodinjstev in javne potrošnje, se je povečala za 2,0 odstotka. Kljub temu je to za 0,2 odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju in 0,1 odstotne točke manj kot leto prej.

Poraba gospodinjstev se je na letni ravni povečala za 0,9 odstotka, kar je manj kot v prejšnjem četrtletju, vendar znatno več kot v drugem in tretjem četrtletju lanskega leta. Državna poraba je bila medletno večja za 5,1 odstotka, kar je dodaten dokaz robustne javne porabe v primerjavi s preteklimi obdobji.

Naložbe končno v porastu, a z umirjenim tempom

Zabeležena je bila tudi rast bruto naložb za 0,9 odstotka v prvih treh mesecih leta, kar je prekinitev trenda zmanjševanja naložb, ki je trajal štiri četrtletja. Zlasti naložbe v osnovna sredstva so pokazale umirjanje rasti, s povečanjem za skromnih 0,6 odstotka, kar je znatno nižje v primerjavi z dinamiko v letu 2023, ko so se stopnje rasti gibale med 7,7 in 11,2 odstotka. Največje umirjanje rasti je opaziti pri gradbenih naložbah.

Zunanjetrgovinska dejavnost

Na področju zunanje trgovine so podatki pokazali zmanjšanje tako uvoza kot izvoza v prvih treh mesecih leta v primerjavi z enakim obdobjem lani. Uvoz se je znižal za 0,9 odstotka, z izrazitim padcem pri storitvah za 4,8 odstotka, medtem ko je izvoz upadel za 0,6 odstotka, s padcem pri storitvah za 7,1 odstotka, a z rastjo pri blagu za 1,1 odstotka. Kljub temu je bil ustvarjen zunanjetrgovinski presežek, ki je prispeval 0,2 odstotne točke k rasti BDP.

[Vir: SURS]; Portal24; Foto: Freepik