Gospodarski krog poziva k premišljenemu pristopu k davčni reformi

ByA.K.

10. januarja, 2024 , ,
Foto: Državni svet X

Gospodarski krog poziva k premišljenemu pristopu k davčni reformi

Danes je v Cankarjevem domu potekal strokovni posvet, ki ga je organiziral Gospodarski krog. Udeleženci so bili osredotočeni na pomembno temo davčne reforme v Sloveniji. Na okrogli mizi so se zbrali vrhunski strokovnjaki, ki so razpravljali o ključnih vidikih te reforme. Kljub visoki strokovnosti govorcev pa je opazno izostala prisotnost vidnih predstavnikov vlade, kar je opozoril Lotrič Marko, predsednik DS, na družbenem omrežju.

Posveta so se udeležili vsi poslanci, državni svetniki ter predstavniki gospodarstva, kar poudarja pomembnost teme davčne reforme za družbo kot celoto. Lotrič je dodal, da je ključno, da se vse odločitve, ki vplivajo na delovanje gospodarstva, še posebej davčne reforme, sprejemajo ob sodelovanju partnerjev in deležnikov v socialnem dialogu.

Predsednik Državnega sveta, Lotrič Marko, je ob koncu izpostavil ključne poudarke in zaključke, ki so jih izrazili udeleženci posveta o davčni reformi. Te ključne točke predstavljajo pomembno stališče Gospodarskega kroga in so namenjene razmisleku o prihodnjih korakih v slovenskem davčnem sistemu.Ključne točke so:

  • Gospodarska in kmetijska združenja in organizacije smo tako pomemben partner oziroma deležnik v socialnem dialogu, da se odločitve, ki vplivajo na naše delovanje, kar davčna reforma vsekakor je, brez nas ne bi smele sprejeti.
  • Davčni sistem mora biti pregledan, enostavno, razumljiv in predvidljiv za ljudi in poslovne subjekte.
  • Davčna politika je sistem, ki vpliva na življenje ljudi in na poslovanje podjetij. Zato je treba davčne reforme delati redko in premišljeno, da ureditve zdržijo daljše časovno obdobje, kar zagotavlja predvidno in stabilno poslovno okolje.
  • Cilj davčne reforme bi moral biti razbremenitev slovenskega gospodarstva in ustvarjanje pogojev za njegovo večjo konkurenčnost na svetovnih trgih. Ugodna davčna politika spodbuja investicije in gospodarsko rast.
  • Hkrati mora davčna reforma nasloviti demografske izzive in se usmeriti v preprečevanje odliva izobraženih kadrov v tujino in privabljanje tujih usposobljenih kadrov.
  • Nenehno prekomerno zviševanje davščin in prispevkov zagotovo ohrani sivo ekonomijo, s čimer se prilivi v proračun in blagajne socialnih sistemov manjšajo.
  • Nestabilno davčno okolje se odrazi tudi v višjem strošku kapitala in likvidnosti, ki se odrazi tudi v pogojih financiranja gospodarstva in prebivalcev.
  • Velike davčne obremenitve nas sicer čakajo predvsem v letu 2025, vendar pa so že spremembe pri Zakonu o dohodnini kljub večjim obremenitvam podjetij prinesle nižje neto plače, saj na primer olajšava ni bila dvignjena, spremembe so bile pri obravnavi nagrad za poslovno uspešnost. Gospodarski krog verjame, da so bile spremembe Zakona o dohodnini, ki je bil spremenjeno lansko leto, neustavne. Na presojo Ustavnega sodišča še čakamo.
  • Glede na izkušnje tega leta in sprejem zakonov, ki so gospodarstvu prinesle obremenitve, ljudje pa zato niso dobili nič večjih plač, menimo, da je najbolje, da se vlada z zadnjimi spremembami davčne zakonodaje sploh ne loteva. V kolikor pa se jih bo, naj si vzame zgled po Nemčiji ali Hrvaški, kjer so gospodarstvo z davčno reformo razbremenili, ljudem pa zagotovili višje neto plače.

Avtor: Portal24; Foto: Državni svet X