Govorica telesa: Urška Klakočar Zupančič in Miha Lobnik

ByUredništvo

9. julija, 2024

Govorica telesa: Urška Klakočar Zupančič in Miha Lobnik

Na fotografiji s sprejema Mihe Lobnika pri predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič prepoznamo medsebojno naklonjenost.

Na fotografiji vidimo več elementov, ki v skupnem tvorijo ustrezen odraz spo- ročila čustvenega ozadja sogovornikov.

NASMEH

Iskren nasmeh je tisti, pri katerem se skupaj z usti smejijo tudi oči. Dandanes se smejalne gubice v zunanjih kotičkih očes zaradi »modnih zapovedi« pri ženskah smatrajo kot nekaj manj zaželenega. Pogosto se jih poskuša ali prekriti ali celo začasno odstraniti z različnimi podkožnimi polnili (npr. botoks). Dejansko pa je sporočilna vrednost omenjenih gubic v tem, da gre za veselo, dobronamer- no in pogosto nasmejano osebo, s katero se je običajno prijetno družiti.

ZOBJE

Lepi zobje niso nujno snežno beli, temveč gre za različne odtenke beline. Sporočajo pa predvsem osebno urejenost in skrb za osebno higieno. Velja tudi opozoriti, da če posameznik nima urejenih (vidnih) zob in se tega zaveda, se običajno samoomejuje pri smejanju in s tem pozornemu opazovalcu raz- kriva del osebnostnih lastnosti. Takšno (samo)omejevanje pri nasmehih se namreč prenaša tudi na počutje, zato je skrb za lep nasmeh res pomembna.

ROKOVANJE

Pri rokovanju za fotografe je tisti, ki prekrije telo z roko v nekoliko »težjem« položaju. V našem primeru je to g. Lobnik, ki se mora za fotografe sicer obrniti proti njim, hkrati pa ohraniti dlan v dlani za rokovanje. Kot je razvidno s fotografi- je, je on prišel v goste, saj je na desni strani gostiteljice, ki ima v tem primeru tudi nekoliko lažjo nalogo pri izpeljavi rokovanja. V našem primeru sta oba svojo nalogo izpeljala tako, kot je treba.

Edvard Kadič