Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han nadaljuje srečanja s predstavniki gospodarstva. Srečal se je z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Kluba slovenskih podjetnikov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je z državnima sekretarjema mag. Dejanom Židanom in Matevžem Frangežem srečal z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije njihovim predsednikom Brankom Mehom ter predsednikom Kluba slovenskih podjetnikov Jocom Pečečnikom in nekaterimi podjetniki.

Minister se je s sogovorniki dogovoril za redno sodelovanje pri iskanju rešitev za izzive slovenskega podjetniškega okolja. Izpostavili so predvsem krepitev dodane vrednosti in konkurenčnosti podjetij, ukrepe za soočanje z energetsko krizo, pomanjkanje in nagrajevanje kadrov ter letalske povezljivosti Slovenije v prihodnjosti. Minister Han je podjetnikom in obrtnikom zagotovil, da nobene odločitve ne bodo sprejeli brez njih.

»Pomembno bo dobro medsebojno sodelovanje in dialog z namenom iskanja najboljših rešitev za izzive, ki so pred nami. Tukaj smo zato, da naredimo spremembe na bolje.«

Matjaž Han

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh je današnje srečanje in pozdravil. Meh je izpostavil pomen tesnega sodelovanja ministrstva in gospodarstva. Srečanje je ocenil kot pozitivno in trdno podlago za dobro sodelovanje med državo in podjetniki.

Sogovorniki so se dogovorili za redno mesečno sodelovanje, cilj bo hitrejše reševanje problemov obrtnikov in podjetnikov.

Prioriete

Minister je predstavil prioritete svojega mandata in prve aktivnosti. Aktivnosti s edogajajo predvsem na področju pospešitve nekaterih zakonov, katerih sprejem je zaradi implementacije evropske zakonodaje nujen. Minister je izpostavil prizadevanje za spodbudno poslovno okolje s ciljem zvišanja konkurenčnosti slovenskih podjetij in dodane vrednosti.

Opozorila podjetnikov

Podjetniki so opozorili na nujnost reševanja problematike davčne obremenitve plač, nagrajevanja strokovnjakov.  Slednji so namreč ključni za razvoj podjetij. Opozorili so tudi na pomanjkanje kadra in zmožnosti hitrejšega zaposlovanja tujih delavcev na področjih, kjer jih v slovenskem gospodarstvu primanjkuje.

Minister Han je izrazil pripravljenost na reševanje teh izzivov. Glede aktualne socialne kapice je minister dejal, da razume njen namen, vendar ga želi nasloviti s ciljno podporo za razvojna delovna mesta.

Sogovorniki so se strinjali, da Slovenija potrebuje boljše letalske povezave. Podjetniki so opozorili, da bi morali imeti enake možnosti pri potegovanju za nakup podjetij, ki so v državni lasti.

Izzivov so takšni, da bo za rešitve potrebno sodelovanje več ministrstev. Gospodarsko ministrstvo bo z ostalimi resorji pri tem odigralo koordinacijsko vlogo.

Foto: N1/Egon Partel

By A.K.

Komentar: