HSE vrnil preostanek državne pomoči v višini 75 milijonov evrov

ByAna Koren

30. maja, 2024 ,
Denar [Foto: Freepik]

HSE vrnil preostanek državne pomoči v višini 75 milijonov evrov

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je vrnil preostanek 75 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, ki ga je prejel na podlagi sklepa Slovenskega državnega holdinga (SDH) decembra 2022. S tem je HSE državi vrnil celotni znesek državne pomoči. Decembra 2022 je SDH družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE) odobril naknadno vplačilo kapitala v višini 492 milijonov evrov za premostitev izrednih likvidnostnih razmer. Ta pomoč je bila nujna zaradi energetske krize, izjemno nizke hidrologije in ustavitve Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj v Premogovniku Velenje v letu 2022.

SDH je ob izvedbi naknadnega vplačila kapitala okrepil svojo nadzorstveno vlogo. S posebnim pooblaščencem je skrbno spremljal namensko porabo sredstev in postavil konkretna pričakovanja za boljše upravljanje tveganj ter načrtovanje in uravnavanje likvidnosti. Izvedeni ukrepi in višja realizacija proizvodnje električne energije v letošnjem in lanskem letu so omogočili, da je družba HSE Republiki Sloveniji pospešeno vračala prejeta sredstva.

Generalni direktor HSE-ja Tomaž Štokelj je uspešno poslovanje v letu 2023 in prvi polovici letošnjega leta pripisal zavzetemu delu zaposlenih, dobremu obvladovanju tveganj in učinkovitemu upravljanju proizvodnje ter trgovanja z električno energijo. “Brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električno energijo nam tega ne bi uspelo doseči,” je dejal Štokelj.

Pospešili bodo izgradnjo hidroelektrarn, sončnih in vetrnih elektrarn

HSE bo zaradi hitrega odplačila obveznosti do države lahko pospešil izgradnjo hidroelektrarn, sončnih in vetrnih elektrarn ter vlaganja v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in druge napredne tehnologije. “Pomembno vlogo bosta v prihodnosti igrali tudi maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije,” so zapisali v sporočilu za javnost HSE.

Kljub začetnim dvomom, da bo HSE državi vrnil celotno pomoč, se je to zgodilo v letu in pol. Vračanje je začel junija lani z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je septembra vrnil 142 milijonov evrov, decembra dodatnih 100 milijonov, konec marca 75 milijonov evrov in danes še preostalih 75 milijonov evrov.

“To potrjuje, da je SDH kot skrben upravljavec pravočasno ukrepal in s tem ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE,” so zapisali v SDH-ju, izpostavljajoč izboljšano obvladovanje tveganj, zavezanost optimizaciji ter uspešno poslovanje skupine HSE kot ključne dejavnike za vračilo sredstev.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik