IMF zaskrbljen zaradi vztrajne inflacije v Evropi

Foto: Freepik

IMF zaskrbljen zaradi vztrajne inflacije v Evropi

Mednarodni denarni sklad (IMF) je izrazil zaskrbljenost zaradi vztrajne inflacije v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. IMF je opozoril, da bo potrebno pri iskanju mehkega pristanka na gospodarsko okrevanje ravnati z veliko previdnostjo. Alfred Kammer, direktor evropskega oddelka pri IMF, je na hrvaškem gospodarskem forumu v petek poudaril, da okrevanje Evrope po pandemiji presega prvotne pesimistične napovedi, čeprav je napredek znotraj regije neenakomeren. Kljub temu je optimistično zatrdil, da je možno obvladati inflacijsko krizo brez povzročanja recesije, kar se imenuje mehak pristanek.

Kammer je poudaril potrebo po previdni denarni politiki, saj se osnovna inflacija, ki ne upošteva nestanovitnih cen hrane in energije, v nastajajočih evropskih gospodarstvih ohranja na višji ravni kot v razvitih. Izpostavil je počasnejše zniževanje stopnje inflacije v državah kot so Romunija, Moldavija, Črna gora, Madžarska in Srbija v primerjavi z drugimi državami regije. V tem kontekstu je opozoril, da centralne banke ne bi smele prehitro zniževati obrestnih mer, da ne bi ogrozile gospodarske stabilnosti.

Zniževanje stroškov zadolževanja

Z znižanjem stroškov zadolževanja so že začele nekatere države, tudi izven evroobmočja, kot so Madžarska, Poljska in Češka, medtem ko trg pričakuje, da bo Evropska centralna banka (ECB) ukrepala junija. Vendar pa je uravnoteženje mehkega pristanka občutljiva naloga. Visoke obrestne mere lahko, če trajajo predolgo, resno zavirajo gospodarsko aktivnost, prehitro znižanje pa lahko povzroči ponovno okrepitev inflacije, še posebej, če rast plač preseže rast produktivnosti.

IMF napoveduje, da se bo rast v evrskem območju z manj kot 1 odstotka letos povečala na 1,7 odstotka leta 2025. V regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so napovedi še bolj pozitivne, z rastjo okoli 3 odstotka letos in 3,5 odstotka za leto 2024. Kammer je poudaril, da doseganje mehkega pristanka ne bo lahko, vendar je ključnega pomena za pripravo na prihajajoče izzive, kot je dvig trajnostnih rastnih obetov v regiji.

Pred pandemijo COVID-19 so evropska gospodarstva že zaostajala za svetovnimi trendi rasti, predvsem zaradi nizke stopnje produktivnosti. Po mnenju IMF je mogoče ta izziv rešiti s povečanjem naložb v infrastrukturo, tehnologijo in izobraževanje, kar bi lahko spodbudilo gospodarski razvoj in zagotovilo boljše pogoje za vzdržno rast v prihodnosti.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik