Invazivne vrste povzročajo na stotine milijard gospodarske škode

Invazivne tujerodne vrste, ki jih je človek vnesel v svoje okolje, se vse hitreje širijo, predstavljajo veliko grožnjo okolju in gospodarstvu po vsem svetu. Raziskava Medvladne platforme znanstvene politike o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) je razkrila, da te vrste povzročajo ogromno gospodarsko škodo in imajo številne negativne učinke na okolje in družbo. Tu so nekateri ključni razlogi in učinki invazivnih vrst:

Škodovanje biotski raznovrstnosti

Invazivne vrste lahko konkurirajo s prvotnimi vrstami za viruse, hrano in habitate ter v nekaterih primerih povzročijo izumrtje lokalnih vrst. To lahko privede do izgube biotske raznovrstnosti.

Izguba kmetijskih pridelkov

Nekatere vrste lahko uničijo kmetijske pridelke, kar povzroči gospodarske izgube za kmete in vpliva na globalno preskrbo s hrano.

Širjenje bolezni

Invazivne vrste, kot so komarji, ki prenašajo bolezni, lahko prispevajo k širjenju nalezljivih bolezni med ljudmi in živalmi.

Vpliv na vodne ekosisteme

Invazivne vrste lahko vplivajo na vodne ekosisteme, kar lahko povzroči onesnaževanje voda in škodo na vodnih virih.

Vpliv na infrastrukturo

Nekatere invazivne vrste, kot so termiti, lahko povzročijo škodo na infrastrukturi, kot so stavbe in mostovi.

Podnebne spremembe in človeška dejavnost

Glavni vzroki za širjenje invazivnih vrst so podnebne spremembe in človeška dejavnost. Toplejši podnebni pogoji in spremembe v rabi zemljišč lahko prispevajo k širjenju teh vrst.

Nenamerni vnosi

Invazivne vrste se včasih vnesejo v nove okolje nenamerno, na primer prek kontaminiranega trgovskega blaga ali v pošiljkah.

Poročilo IPBES poudarja, da je mogoče učinkovito obvladovati invazivne tujerodne vrste s pravilnim upravljanjem, vključno z izkoreninjenjem, nadzorom in obnovo ekosistemov. Hkrati pa opozarja, da je treba zmanjšati tveganje vnosa teh vrst v nove okoljske habitate in okrepiti ukrepe za preprečevanje njihovega širjenja.

vir Foto: Pixabay Portal24