Izgradnja kanala C0: Ministrstvo zahteva presojo vplivov

Kljub dolgoletnim prizadevanjem in nasprotovanju lokalnih kmetov so bila dela na spodnjem delu kanalizacijskega kanala C0 v območju vodonosnika Kleče v Ljubljani nedavno zaključena. Vroča debata je doživela novo poglavje, ko je Ministrstvo za podnebje in energijo izdalo sklep, da je za nadaljevanje izgradnje kanala potrebna celovita presoja vplivov na okolje.

Zahteva za celovito presojo

Odvetnik Klemen Golob, ki zastopa interes kmetov, je izrazil svoje zaskrbljenosti glede legitimnosti gradbenih dovoljenj. Po njegovem mnenju so vsa dosedanja gradbena dovoljenja nična, saj bi za takšen poseg v okolje morala biti izvedena celovita presoja. To je še posebej pereče, saj sta Agencija RS za okolje (Arso) iz let 2015 in 2016 izdala sklepa, ki navajata, da za posamezne dele kanala ni potrebno izdelati študije presoje vplivov na okolje.

Spremenjena stališča in pravne bitke

ARSO je leta 2020 spremenil svojo odločitev, s čimer je pritrdil kmetom. To je sprožilo dodatno pravno bitko, saj je Mestna občina Ljubljana vložila tožbo proti ministrstvu. Občina očita ministrstvu spreminjanje svojih odločitev, še posebej ker je gradnja kanala ves čas potekala.

RTV Slovenija je pridobila dokumente, iz katerih je razvidno, da je Ministrstvo za podnebje in energijo zavrglo pritožbo kmetov, navajajoč, da ni pravnega interesa. “Zakaj Ministrstvo za naravne vire in prostor ni preklicalo gradbenih dovoljenj, ki so bila izdana na podlagi zastarelih informacij?” se sprašuje odvetnik Golob.

Nepopolna vloga za gradbeno dovoljenje

Dodatno kontroverzo je vnesla informacija, da je Mestna občina Ljubljana za manjkajoči del kanala pri Hipodromu Stožice vložila gradbeno dovoljenje z neaktualnimi dokumenti iz let 2015 in 2016, kljub temu da je ARSO vmes spremenil svoje stališče.

Odpornost civilne družbe

Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, eden najglasnejših nasprotnikov projekta, je izpostavil, da civilna družba ne bo molčala. “Stvari se premikajo in upor ljudi daje rezultate,” je poudaril Primc in napovedal shod proti izgradnji kanala. Ta bo potekal v ponedeljek, 25. septembra, ob 14.30 pred mestno hišo v Ljubljani.

V trenutnih razmerah ostaja vprašanje, kako se bo razpletla ta pravna in okoljevarstvena saga, ki že leta buri duhove v ljubljanski in širši slovenski javnosti.

vir Foto: STA Portal24