Zakaj bi gradili najemna stanovanja z dodatnimi davki, ko pa ima prebivalstvo na bankah okoli 30 milijard evrov brez obrestovanja? Naj stanovanjski sklad izda obveznice brez dospetja (perpetual bonds) z državno garancijo in fiksno obrestno mero!

[Dr. Maks Tajnikar, ekonomist]

Vir: