Kmetje doživljajo velike travme zaradi zelo velike populacije volkov in medvedov, ki se je v zadnjih 10-letih kar potrojila. Te zveri zdaj prihajajo na dvorišča, v hleve …, in delajo veliko škodo. Tudi lovci opozarjajo, da se povzroča velika škoda v gozdovih, kajti volkovi in medvedi nimajo naravnih sovražnikov, in se zmanjšuje populacija srnjadi in jelenjadi tam, kjer je večja populacija volkov. Prav je, da odgovorno govorimo o tej problematiki in najdemo rešitve. Veseli smo lahko, da Natura deluje in imamo to populacijo, nikakor pa ne sme preseči številk, ki so normalne za sobivanje.

[Franc Bogovič, evropski poslanec]