Za štiričlansko družino znaša v Sloveniji prag revščine 1.737 € na mesec. Za vzdrževanje 4 kravic pa NVO prejme 17x30x4 = 2040 € na mesec. Ni čudno, da imajo tako radi živali. Še posebej tiste, malo zanemarjene! 🤭

[Simon Podnar, zdravnik]