Nedopustno je, da telefoni v ambulantah pogosto zvonijo v prazno, da se v mnogih primerih ne vrača klicev, da ambulante ne odgovarjajo na elektronska sporočila ali na sporočila na posameznem portalu, ki ga uporabljajo za komunikacijo s pacienti. Pravica do zdravstvenega varstva je temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava. To ni nekaj nadstandardnega, ampak najbolj osnovna pravica, ki izhaja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

[Peter Svetina, varuh človekovih pravic, po srečanju z ministrico za zdravje]