Ponosna sem, da je tudi babištvo vpisano na Unescov reprezentativni seznam nesnovne dediščine. Babištvo ima bogato zgodovino in je neprecenljiv del naše kulturne dediščine. V zadnjih letih smo priča hitrim spremembam v družbi, ki so prinesle tudi spremembe v družbeni vlogi babic.

[Dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo]