Osnovni cilj Programa za odpravljanje material’ne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 je zagotoviti kontinuirano pomoč v obliki hrane. Tako bodo pomagali okoli 164.000 osebam, ki se soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine. Pomagali bodo vsem za katere bodo pristojne organizacije presodile, da potrebujejo pomoč, vključili jih bodo v različne spremljevalne ukrepe, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost, navaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ob prejemu prehranskih paketov bodo vsi prejemniki informirani tudi o postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Program ima za izvajanje zagotovljena sredstva v višini 32,6 milijonov evrov. 29,4 milijona evrov bo iz Evropskega socialnega sklada plus ESS+ prispevala EU

Pri oblikovanju Programa je ključno sodelovanje s ključnimi deležniki, navaja MDDSZ. V organizaciji MDDSZ je zato z njimi 17. 6. 2022 potekal tretji posvet. Predstavljena je bila tretja verzija Programa. Pripravljena je bila na podlagi usklajevanja z Evropsko komisijo, v drugi polovici meseca julija 2022 bo v potrjevanje poslana na Evropsko komisijo.

Foto: Mantinov/Shutterstock