Izsledki revizij pravilnosti financiranja volilnih kampanj in kje so nepravilnosti?

ByA.K.

24. februarja, 2023 ,
Foto: Pexels

Izsledki revizij pravilnosti financiranja volilnih kampanj in kje so nepravilnosti?

Računsko sodišče je izdalo izsledke revizij pravilnosti financiranja volilnih kampanj za jesenske volitve poslancev v državni zbor. Sedmim organizatorjem volilnih kampanj je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in o pravilnosti poročanja, štirim organizatorjem so izdali mnenje s pridržkom. Mnenje s pridržkom so dobile stranke SDS, Konkretno, Resnica in predstavnik madžarske skupnosti Ferenca Horváth.

Foto: Zajem zaslona, Računsko sodišče RS

Nepravilnosti

Računsko sodišče je stranki Slovenska demokratska stranka (SDS), o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji izreklo mnenje s pridržkom.

Stranka je v več primerih s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje. Poravnali so tudi stroške, pri katerih zaradi odsotnosti ustreznih in zadostnih dokazil niso mogli potrditi, da so bile storitve opravljene in da so stroški nastali v povezavi z volilno kampanjo.

Stranka je ob tem s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala vseh stroškov volilne kampanje.

Stranka je prejela tudi več nedenarnih prispevkov in brezplačnih storitev v nasprotju z Zakonom o volilni in referendumski kampanji. Pri slednjem pa njihove denarne protivrednosti ni pravočasno nakazala v humanitarne namene. Kot dokazilo za nekaj prejetih brezplačnih storitev je stranka predložila fiktivne listine.

Nepravilnosti pri Konkretno

Računsko sodišče je stranki Konkretno pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji izreklo mnenje s pridržkom. Stranka protivrednosti denarnega prispevka pravne osebe ni nakazala v humanitarne namene. S posebnega transakcijskega računa za volitve je stranka poravnala stroške, ki niso stroški volilne kampanje. Prav tako s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ni poravnala nekaterih stroškov volilne kampanje.

Koliko so zapravili in do koliko povračila stroškov so upravičeni?

Na podlagi opravljenih revizij so vsi organizatorji volilnih kampanj upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 324.000 evrov. Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah, so morali organizatorji volilnih kampanj vplačati v humanitarne namene skoraj 14.000 evrov.

Računsko sodišče je preverilo višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje ter točnost podatkov v poročilih o volilnih kampanjah.

Foto: Zajem zaslona (Poraba sredstev in delno povračilo stroškov volilne kampanje)

Največ denarja je za volilno kampanjo namenila SDS in sicer skoraj 700.000. To je tudi zgornja meja porabljenih sredstev. Sledita NSi, ki je porabila približno enako sredstev za kampanjo kot SDS in Konkretno z okoli 570.000 evrov vloženega denarja.

Gibanje Svoboda je porabila 400.000 evrov. Zaradi zmage na volitvah bo prejela največje delnega povračila stroškov. Okoli 140.000 evrov.

Najmanj sredstev za volilno kampanjo so namenile Levica, LMŠ in Resni.ca, slednja je za kampanjo namenila okoli 40.000 evrov. Iz proračuna bodo prejeli povrnjenih 10.000 evrov.

Računsko sodišče je obvezno revizijo financiranja volilnih kampanj opravilo za enajst organizatorjev kampanj oziroma list kandidatov strank: gibanje Povežimo Slovenijo, Levica, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Državljansko gibanje Resni.ca, Stranka Alenke Bratušek, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Gibanje Svoboda ter dva predstavnika manjšinskih narodnih skupnosti – Ferenc Horváth in Felice Žiža.

Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili 3.368.602 evrov, ugotovljeni znesek nepravilnosti in napak skupno znaša 333.187 evrov in se nanaša na:

  • deset organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku približno 100.000 evrov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje;
  • osem organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke v skupnem znesku približno 15.000 evrov;
  • pet organizatorjev je plačalo stroške volilne kampanje v skupnem znesku 83.000 evrov z napačnega računa;
  • štirje organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin;
  • tri organizatorji niso v celoti poravnali stroškov volilnih kampanj z volilnega računa v znesku skoraj 40.000 evrov;
  • en organizator pa je prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti.

Odziv, pojasnilo stranke SDS

V SDS pojasnjujejo, da so bili v času volilne kampanje za plakatiranje, predvsem v manjših lokalnih okoljih, zadolženi prostovoljci, simpatizerji ali člani lokalnih odborov stranke.

”Tudi v okolici Celja, kjer je gospod, ki je sprejel to zadolžitev, plakate lepil ali postavljal, ne da bi za to predhodno prejel soglasje. Stranka s tem ni bila seznanjena, dokler je k predložitvi teh pogodb oz. soglasij ni pozvalo računsko sodišče,” so zapisali.

Stranka ni bila obveščena ali imela nadzora nad tem, izključno zato, ker je šlo za ali brezplačne najeme ali za izjemno nizke vrednosti pogodb. Tudi zato računsko sodišče v tem delu ni izdalo popravljalnih ukrepov, so navedli.

Bolj podrobno zapleta niso pojasnili.

”Verjamemo, da bo tudi policijska uprava Ljubljana razumela, da pri tem ni šlo za naklep, temveč izključno za nepoznavanje pravil gospoda, ki smo mu sicer hvaležni za čas in angažiranost, a obžalujemo, da se ni vnaprej pozanimal, kakšno dokumentacijo bi moral pred postavitvijo plakatov pridobiti,” so še zapisali v stranki.

vir Foto: Pexels

Ne spreglejte…

Požareport: Poklukar ne čisti janšistov, ampak kadre Tatjane Bobnar in Kosa, nastavlja pa Črnčeceve in sporne. Eden imel kar 8 ovadb?!

Pod krinko Golobove depolitizacije oziroma dejanšizacije se znotraj policije dogaja predvsem brutalno prestrukturiranje političnega vpliva, pa niti “S” od stroke, zato bo na levici še huda vojna… več tukaj.