(Foto: Siol )

Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah. Nadzore tudi letos že opravljajo. Dogovorili so se tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

Nadzori so usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov (FURS); higiene živil, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil (UVHVVR)l; meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice (MIRS); trgovine- soglasje za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga, označitve cen (TIRS) ter zakonodaje s področja cest. Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu: preverjanje priključkov, ustrezne preglednosti, izvajanje del v cestnem svetu in varovalnem pasu za namene prodaje sadja in zelenjave, postavljanje kakršnih koli predmetov v cestnem svetu, ki bi ovirali uporabo ceste in objekte za oglaševanje (IRSI).

V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, bodo sodelovali inšpektorji Finančne uprave RS, Tržnega inšpektorata RS, Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorata za infrastrukturo ter Urada RS za meroslovje.

Vir: Urad RS za  meroslovje