Vsakršno prekomerno in nesorazmerno uporabo sile, še zlasti prisilnih sredstev, na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) obsojajo. Na MNZ-ju po incidentu med mestnim redarjem in kolesarjem pozivajo k strpnemu in spoštljivemu dialogu. Pozivajo tudi k doslednemu spoštovanju zakonitosti in strokovnosti v postopkih. Ljubljanski župan pravi, da “stoji za redarjem”.

Prejšnji teden je po medijih zaokrožil posnetek incidenta, ko je redar v ljubljanski Šiški na tla zbil kolesarja. Po dogodku je Mestno redarstvo MOL sporočilo, da naj bi kolesar redarja huje žalil. Redar je zoper kolesarja ukrepal v skladu z zakonom. Policija je pri incidentu posredovala na prošnjo redarja.

Ljubljanski župan Zoran Janković incident obžaluje.

“Delati nemir in žaliti redarja je absolutno nesprejemljivo. Bi pa rekel, da stojim za redarjem, kajti v 20 letih je to prva pritožba. Naši redarji imajo primerno izobrazbo, tam je bila tudi policija, zato stojim za svojo ekipo.” Župan občane poziva, naj redarjev ne ovirajo pri delu. Dogodek v Šiški bodo preiskali.  

Pooblastila

Pooblastila in uporaba prisilnih sredstev redarjev so določena v Zakonu o občinskem redarstvu. Nadzor nad zakonitostjo dela redarjev opravlja MNZ, ki pripravlja strokovno usposabljanje in preizkus znanja za občinske redarje. Program zajema tudi spoštovanje in varovanju človekovih pravic, socialne veščine in komunikacijske spretnosti.

MNZ

Pri ocenjevanju zakonitosti dela občinskih redarjev in učinkovitega pritožbenega mehanizma zoper njihovo delo, so na MNZ-ju zaznali širši sistemski problem. Poteka tudi raziskovalni projekt katerega cilj je med drugim preučiti možnosti za poenotenje standardov pritožbenih mehanizmov pri neupravičenih in prekomernih posegih v človekove pravice s strani represivnih subjektov, po vzoru pritožbenega mehanizma zoper policijo.

Na MNZ-ju navajajo, da zakon določa, da oceno uporabe prisilnih sredstev najprej poda vodja medobčinskega redarstva. Ko je osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba, smrt ali če je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti. Komisijo imenuje župan, sestavljajo pa jo direktor občinske uprave, predstavnik policije in eden ali več predstavnikov nevladnih organizacij ali predstavnikov javnosti.

Foto: Zajem zaslona