Je upokojitev direktorja DVK povezana s pomanjkanjem sredstev za evropske volitve?

Direktor Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko se je odločil za predčasno upokojitev, kar je sprožilo številna vprašanja in razprave o razlogih za to odločitev. Glavni razlog, ki ga je Vučko izpostavil, je bilo njegovo zdravje in želja, da si vzame čas zase in za svojo družino po napornem letu 2022. Kljub temu pa je razprava o finančnih sredstvih za delovanje DVK in izvedbo evropskih volitev v letu 2024 postala osrednja točka pozornosti.

Vučko je poudaril, da je Ministrstvo za finance dolgo časa opozarjal na pomanjkanje sredstev za delovanje DVK, vendar se ni uspel izpogajati za zadostno financiranje v predlogu sprememb proračuna za prihodnje leto. To pomanjkanje sredstev bi lahko ogrozilo izvedbo evropskih volitev, ki so načrtovane čez osem mesecev. Vučko je izrazil upanje, da bodo njihovi argumenti slišani in da bodo zagotovljena dodatna sredstva za izvedbo volitev.

Državna volilna komisija je že določila besedilo javnega natečaja za novega direktorja ali direktorico službe DVK, saj se sedanji direktor upokojuje s 1. februarjem prihodnjega leta. To je bilo presenečenje za mnoge. Vučko je ob svojem zadnjem imenovanju namreč obljubil, da bo ostal na čelu službe do izteka mandata leta 2026, če mu bo zdravje dopuščalo.

Pomanjkanje sredstev za evropske volitve

Vučko je poudaril, da njegov odhod ni povezan s pomanjkanjem sredstev za evropske volitve, čeprav je DVK opozarjala na to težavo. V predlogu sprememb proračuna za prihodnje leto je za delovanje komisije predvidenih 4,9 milijona evrov, medtem ko bi za izvedbo evropskih volitev v letu 2024 potrebovali 6,4 milijona evrov. Vučko je dejal, da bi to razlaganje lahko izgledalo kot izsiljevanje in da so že dovolj dolgo opozarjali na pomanjkanje sredstev.

Glede morebitnega vpliva sodnega postopka, ki ga je sprožila nekdanja namestnica direktorja službe DVK, Nina Mujagić, na njegovo odločitev za upokojitev, je Vučko pojasnil, da to ni bil razlog, saj je postopek končan s sodno poravnavo. Kljub temu pa ni razkril podrobnosti glede zneska, ki ga je DVK plačala bivši uslužbenki.

Celotna situacija odpira vprašanja o financiranju volilnih postopkov in delovanja Državne volilne komisije ter o prihodnosti izvedbe evropskih volitev v Sloveniji. Vučko je izrazil zaupanje, da bosta vlada in parlament našla rešitve za zagotovitev potrebnih sredstev za delovanje DVK in volitve v prihodnosti.

vir Foto: STA

Portal24