Načrt Evropske komisije, da bi plin in jedrsko energijo označili kot zelena vira energije, sta danes zavrnila dva ključna parlamentarna odbora. Zavrnila sta ga Odbor za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Nasprotovalo je 76 evropskih poslancev, 62 poslancev je načrt podprlo.

Poslanci v odborih so v izjavi dejali, da priznavajo vlogo jedrskega in fosilnega plina pri zagotavljanju stabilne oskrbe z energijo med prehodom na trajnostno gospodarstvo. Vendar menijo, da standardi tehničnega pregleda, ne spoštujejo meril za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. Standarde je v delegirani uredbi kot podporo vključitvi predlagala Komisija. Merila so določena v 3. členu uredbe o taksonomiji. Poslanci so zahtevali še, da so vsi novi ali spremenjeni delegirani akti predmet javnega posvetovanja in ocene učinka.

Ugovor

Ugovor bo predstavljen na plenarnem zasedanju v prvem tednu julija, če bo rezultate odborov ponovil bo načrt Komisije tudi uradno opuščen. To je poteza, ki nasprotuje zakonodajalcem v večini držav članic, tudi Franciji, ki je vključitev plina in jedrske energije v taksonomijo EU podprla.

Luksemburg, Španija, Avstrija in Danska so oznaki ostro nasprotovale. Nemčija, ki je od plina zelo odvisna je kot podnebni aktivisti.

Taksonomija

Leta 2021 sprejeta Taksonomija, je katalog, ki zasebnim in javnim vlagateljem z informacijami pomaga pri sprejemanju odločitev o podnebno ozaveščenih naložbah. Zajema seznam projektov, ki znatno prispevajo k vsaj enemu okoljskemu cilju EU podnebne politike in se izogibajo škoditi drugim. Sektorji, ki so po taksonomiji označeni kot zeleni, vključujejo sončno energijo, geotermalno energijo, vodik, vetrno energijo, vodno energijo in bioenergijo.

Komisija, ki je dodajanje plina in jedrske energije predlagala trdi, da bi se lahko vira uporabila kot premostitev časa, ko se EU odvaja od premoga. Prav tako meni, da bi s tem do leta 2050 lažje dosegli podnebno nevtralnost.

Vir: Euronews

Foto: Shutterstock