Junijski plačni rekorderji zaposleni na MORS-u

ByAna Koren

18. septembra, 2023 , ,

Junijski plačni rekorderji zaposleni na MORS-u

Na nedavno objavljenem seznamu 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju za junij 2023 je kar 33 zaposlenih z Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS). Prejemnik najvišje plače je z MORS-a, in sicer je prejel več kot 27 tisoč evrov. V preteklosti so ta mesta najpogosteje zasedali zdravniki, zato so bili podatki preverjeni podatki, izkazali pa so se za pravilne.

Razlog za višja izplačila

Po pojasnilu ministrstva je razlog za višja izplačila izplačilo presežnih ur šestmesečnega referenčnega obdobja od januarja do junija 2023. Število teh ur je pogosto presegalo 300, izplačane pa so bile kot delo prek polnega delovnega časa (nadure), in sicer v višini 130 odstotkov. Večina zaposlenih je bila upravičena do povečanja plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev, kot določa 59. člen Zakona o službi v Slovenski vojski, v višini 19 odstotkov osnovne plače.

Primeri izplačil

  • 27.592,64 evra je za junij 2023 prejel višji častnik prvi pilot Slovenske vojske, v činu podpolkovnik, s 46. izhodiščnim plačilnim razredom. Bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 4.935,05 evra, dodatki pa 22.657,59 evra. Skupna bruto vrednost izplačila je bila 27.592,64 evra.
  • 27.386,58 evra je prejel višji častnik prvi pilot Slovenske vojske, v činu major, s 44. izhodiščnim plačilnim razredom. Bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 4.967,71 evra, dodatki pa 22.421,87 evra. Skupna bruto vrednost izplačila je bila 27.389,58 evra.
  • 25.424,68 evra je prejel zaposleni na ministrstvu za obrambo, razporejen na delovno mesto višji častnik, v činu polkovnik, s 45. izhodiščnim plačilnim razredom. Bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 3.972,98 evra, dodatki in presežne ure pa 21.451,70 evra.

Izplačilo dodatkov za delo ponoči, v nedeljo in prek polnega delovnega časa

Ministrstvo je pojasnilo, da je bilo na podlagi odredbe ministra izplačano neizkoriščene presežne ure delavcem z neenakomerno razporejenim ali začasno prerazporejenim delovnim časom za obdobje petih let pred uveljavitvijo odredbe. Javni uslužbenec je tako prejel izplačilo dodatka za delo ponoči, delo v nedeljo in delo preko polnega delovnega časa za obdobje zadnjih pet let za 613 ur v višini 20.543,47 evra, kar je razlog za izplačilo višje plače.

Opomba: Ostali dodatki vključujejo položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek zaradi prepovedi stavke, dodatek za stalnost, dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za stalno pripravljenost, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Zaradi varovanja osebnih podatkov ni bilo mogoče razkriti višine izplačanih dodatkov.

vir Foto: STA Portal24