Kaj bo vlada naredila s »seznami za odstrel«? Informacijska pooblaščenka meni, da zbiranje informacij o zaposlitvah javnih uslužbencev ni sporno. Danes se bo iztekel rok, ko morajo ministrstva, organi v sestavi in vladne službe vladi posredovati poimensko preglednico na novo zaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev v zadnjih dveh letih in pol.

Sklep

Na prvi seji 1. junija je vlada sprejela sklep. Na podlagi tega sklepa morajo ministrstva do danes pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 do dneva prisege Golobove vlade. Pričakuje se sezname vseh novozaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev na ministrstvih. V organih v sestavi ter vladnih službah skupaj z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve. Pod drobnogled pa bodo torej vzeli tudi obdobje iztekajoče se vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec.

Robert Golob je dejal, da bo zajeto obdobje med drugim pokazalo, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja in nameščanja kadrov so bili uporabljeni ob koncu Šarčeve vlade in kakšni v vladi pod vodstvom Janeza Janše.

Ko se bo revizija izvedla, se bo pokazalo, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja, premeščanja, so bili uporabljeni v primeru Šarčeve vlade. V primerjavi z vzorci, ki jih bomo prepoznali pri tej vladi. To je najbolj transparenten način prikaza tega, ali je prišlo do odstopanj od ustaljenih norm.

Robert Golob
Informacijska pooblaščenka

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik potrdila, da so podatki, ki kar koli povedo o javnouslužbenskem razmerju, informacije javnega značaja. Njihovo zbiranje zato ni sporno. Ni pa še znano, kaj bo vlada s seznami storila.

Vlada po zakonu o javnih uslužbencih in zakonu o delovnih razmerjih nima pristojnosti. To je pristojnost bodisi posameznega upravnega organa in njegovega predstojnika, na katerega pa vlada seveda lahko vpliva, bodisi gre za pristojnost upravne inšpekcije, v primeru ugotovljenih nepravilnosti.«

Miro Haček, Ljubljanska fakulteta za družbene vede

Sezname zaposlitev in premestitev, ki jih bodo pripravila ministrstva, vladne službe in organi v sestavi, bo za vlado zbralo ministrstvo za javno upravo.

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: Profimedia