Kaj je delna pokojnina in komu je namenjena?

Foto: Freepik

Kaj je delna pokojnina in komu je namenjena?

Možnost pridobitve delne pokojnine zavarovancem omogoča postopen prehod iz aktivnega delovnega razmerja v pokoj. Ta sistem je zasnovan tako, da posameznikom omogoča istočasno uživanje pravic iz delovnega razmerja in pravic uživalca pokojnine.

Do te ugodnosti so upravičeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključno z delavci v delovnem razmerju, samozaposlenimi osebami, družbeniki (kot so poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki ali delničarji gospodarskih družb, ustanovitelji zavodov ali zadrug) in kmeti.

Cilj uvedbe delne pokojnine je zagotoviti bolj gladko in manj stresno preobrazbo za tiste, ki se odločajo za postopno opuščanje poklicne dejavnosti in vstop v obdobje upokojitve. Ta pristop prinaša koristi tako za posameznike kot za širšo družbo, saj omogoča bolj fleksibilen prehod in izkoriščanje izkušenj starejših zaposlenih v korist delovnega okolja.

Kakšne so možnosti po prenehanju uživanja delne pokojnine?

Po prenehanju obveznega zavarovanja na podlagi vložene zahteve za predčasno ali starostno pokojnino zavod po uradni dolžnosti preveri naslednje možnosti… več na Senior24.

Foto: Freepik; Portal24