Kaj je ESČP? In zakaj je bil ustanovljeno?

Kaj je ESČP?

ESČP je mednarodno sodišče s sedežem v Strasbourgu v Franciji. 

Sodišče je bilo ustanovljeno za uveljavljanje Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), mednarodne pogodbe, namenjene zaščiti človekovih pravic in osnovnih svoboščin v Evropi. 

EKČP je podpisalo sedeminštirideset držav, vključno z večino držav v Evropi, tudi Rusija in Turčija. 

Vsaka oseba, ki meni, da je neka država kršila njene pravice, ki so zapisane v EKČP, se lahko obrne na to sodišče. Če sodniki na ESČP ugotovijo, da so bile nekomu pravice dejansko kršene, lahko presodi proti državi in ​​ji naloži plačilo odškodnine. Država članica bo najbrž morala sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se ista stvar ne bi ponovila.  ESČP pa ni pooblaščeno za razveljavitev nacionalne odločitve ali razveljavitve zakonov. 

Kdaj je bilo ustanovljeno?

ESČP je ustanovil Svet Evrope po drugi svetovni vojni. ESČP je mednarodna organizacija, za zaščito človekovih pravic, demokracije in pravne države v Evropi.

Evropsko sodišče za človekove pravice in Evropska komisija za človekove pravice nimata z EU nobene zveze. Sta popolnoma neodvisni od držav in mednarodnih institucij.

Pri pripravi in ​​izvajanju EKČP, ki je bila podpisana leta 1950 so imeli vodilno vlogo britanski odvetniki. Posebej je izstopal poslanec sir David Maxwell-Fyfe. Prispevek Maxwell-Fyfeja, ki je bil tudi tožilec na nürnberških procesih proti nacističnim vojnim zločincem, je bil tolikšen, da so ga opisali kot “zdravnika, ki je porodil otroka”.   

Odločen zagovornik EKČP je bil tudi Winston Churchill, saj je verjel, da ima pri zaščiti državljanov pred krutim in nečloveškim ravnanjem s strani despotskih vlad v celinski Evropi ključno vlogo.

Kaj ščiti EKČP?

EKČP ščiti pravice vsakega državljana v državi podpisnici. Pravice so razdeljene na 19 ločenih členov, posebej izpostavljamo:

5. člen, vsakomur zagotavlja pravico do svobode in varnosti.

6. člen zagotavlja ljudem pravico do poštenega sojenja.

8. člen varuje zasebnost posameznika. 

Ali je katera država kdaj zapustila EKČP?

Do zdaj sta iz EKČP izstopili dve državi.

Grčija je iz Sveta Evrope izstopila leta 1969, po vojaškem udaru, ki je odpravil demokracijo in uvedel hunto. Grčija je bila tako z organizacijo v konfliktu. 

Grčija se je EKČP ponovno pridružila leta 1974, ko se je  od vladanja poslovila hunta.

Rusija je druga država. Svet Evrope jo je zaradi invazije na Ukrajino izključil 16. marca 2022. 

Foto: Svet EU