Kanal C0: Pirc Musar na zaslišanju pozvala k transparentnosti

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije je začela preiskavo političnega vmešavanja in nezakonitih postopkov v zvezi z gradnjo javnega povezovalnega kanala C0. Na seji komisije je predsednica Nataša Pirc Musar izrazila zaskrbljenost zaradi suma političnega vmešavanja in nezakonitosti v postopkih gradnje tega pomembnega infrastrukturnega projekta v Ljubljani.

Pirc Musar je na seji povedala, da je prejela veliko pritožb in ogorčenih pisem glede izvedbe kanala C0. Zato je na vodni konferenci Združenih narodov v New Yorku marca 2023 pozvala vse vpletene strani, da sedejo za skupno mizo in razpravljajo o morebitnih napakah in nezakonitostih v zvezi s projektom. Kot je dejala, je tudi začasno zaustavila gradnjo, da bi omogočila odprt dialog o projektu in njegovih okoljevarstvenih vidikih.

Potrebo po jasnih smernicah glede pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj

Pirc Musar je prav tako pozvala ministra za naravne vire in prostor, Uroša Brežana, da preuči zakonodajo, ki ureja gradnjo podobnih projektov, ter jo po potrebi izboljša, da bi bili takšni projekti bolj pregledni in dosledno zakoniti. Poudarila je potrebo po jasnih smernicah glede pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj in presoje vplivov na okolje.

Župan Ljubljane, Zoran Janković, je v odgovoru na zahtevo predsednice zanikal kakršne koli nepravilnosti pri gradnji kanala C0 ter priložil dokumentacijo, ki naj bi to potrjevala. Vendar je Pirc Musar opozorila na razdrobljenost postopka pridobivanja gradbenih dovoljenj in negativna mnenja strokovnjakov, vključno z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in slovenskim društvom za zaščito voda. Izpostavila je potrebo po natančni presoji vplivov na okolje, da bi se odpravili vsi dvomi glede projekta C0.

Oglasili so se tudi na nacionalnem inštitutu za javno zdravje, negativno mnenje so podali tudi na slovenskem društvu za zaščito voda, jasno odklonilno mnenje so spisali tudi zdravniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, zato se mi je zdelo smiselno, glede na pravnomočni sklep Arsa zaradi vgraditve kinete, ki je zahteval oceno vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, da se presoja vplivov na okolje vendarle opravi. Zakaj? Zato, da odpravi vse dvome, da bi gradnja kanala lahko posegala v mednarodno pravico do zdravega in čistega okolja in na pravico do pitne vode, ki je zapisana v slovenski ustavi.

Nataša Pirc Musar

Pirc Musar je prav tako izrazila željo po transparentnem sprejemanju odločitev glede podobnih projektov in opozorila, da bi morale biti te odločitve strokovne, ne pa politične. Član preiskovalne komisije Aleksander Reberšek (NSi) je med sejo izrazil zanimanje za stališče Nataše Pirc Musar kot vrhovne poveljnice Slovenske vojske. Vendar je Pirc Musar pojasnila, da nima pooblastil za ukrepanje v zvezi s kritično infrastrukturo kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije.

Župan se je potem na moj dopis odzval, zanikal je v njem navedeno, polemiziral je moje argumente, gradnja se je takrat nadaljevala, kolikor sem seznanjena iz medijev, presoja vplivov na okolje ni bila nikoli izvedena, iz medijev pa sem tudi izvedela, da je pred kratkim ministrstvo spet odločilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Nataša Pirc Musar

Preiskovalna komisija bo nadaljevala svoje delo, da bi razjasnila morebitne nepravilnosti in politično vmešavanje v gradnjo kanala C0 ter predlagala ustrezne ukrepe za rešitev teh zadev.

vir; Foto: Zajem zaslona; Portal24