Kangler uspel proti KPK. Franc Kangler je uspel v pritožbenem postopku proti Komisiji za preprečevanje korupcije in sicer je izpodbijal odločbo št. 06211-53/2019/30 22021 z dne 10. 3. 2020.

Gre za postopek ugotovitev v primeru, ki je potekal zaradi suma ugotavljanja nasprotja interesov v postopku obravnave in sprejema in predlaganja zahteve za odreditev:

“Parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona župana Mestne občine Maribor in državnega svetnika Franca Kanglerja.”

.

Foto: Veronika Savnik