KGZS kritizira odvzem živali kmetiji Možgan kot nezakonit in nesorazmeren ukrep

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je izrazila močno zaskrbljenost in nezadovoljstvo glede odvzema živali Rudiju Možganu, člana KGZS, ki se je nedavno zgodil v bližini Krškega. KGZS meni, da je bil ta ukrep pretiran, nesorazmeren in nezakonit ter da ni izpolnjeval pogojev, predpisanih po Zakonu o zaščiti živali.

Po besedah KGZS je odvzem živali skrajen ukrep, ki naj bi se uporabil le v “izjemno nujnih” primerih, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi ali živali. V tem konkretnem primeru pa takšna nujnost ni obstajala, saj živali niso kazale znakov ogrožanja in so bile v primernem rejnem stanju. Prav tako so imele dostop do hrane, vode in paše, čeprav je bilo okolje na pašniku zaradi vremenskih razmer bolj blatno.

KGZS je prepričana, da bi moral skrbnik živali najprej prejeti uradno odločbo, ki bi mu omogočila, da izboljša pogoje reje in določen rok za to. V skladu z novim Zakonom o zaščiti živali, ki je stopil v veljavo 11. novembra 2023, bi bila ustrezna rešitev začasen odvzem živali in oskrba na domu imetnika živali v takih primerih.

KGZS ostaja v stiku z rejcem in mu nudi strokovno podporo, medtem ko pričakuje, da se mu povrne tako materialna kot nematerialna škoda. Hkrati pa KGZS zahteva, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) nemudoma uvede izreden strokovni nadzor nad celotnim postopkom ter ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo in povrne škodo, ki je bila povzročena Rudiju Možganu.

Spomnimo…

Nova zakonodaja o zaščiti živali in prvi kontroverzni odvzem živali

V soboto je stopila v veljavo nova novela zakona o zaščiti živali. Poslanci so novelo zakona sprejeli sredi oktobra, Državni svet pa je prejšnji mesec podal veto. Nova zakonodaja prinaša več sprememb v obravnavi rejnih živali, med drugim pa tudi uvedbo prehodnih hlevov za začasno ali trajno odvzete živali.

Le štiri dni po uveljavitvi zakona je prišlo do prvega večjega inšpekcijskega odvzema živali. Na kmetiji v Posavju je veterinarska inšpektorica odkrila nepravilnosti in lastniku kmetije odvzela 24 glav živine… več tukaj.

Vir

Foto: Pexels (fotografija je simbolna)

Portal24