Ključni dejavniki in postopki za določitev višine invalidske pokojnine

ByA.K.

21. februarja, 2024
Foto: Freepik

Ključni dejavniki in postopki za določitev višine invalidske pokojnine

Višina invalidske pokojnine se določa glede na več faktorjev, vključno z starostjo posameznika, vzrokom invalidnosti, dopolnjeno pokojninsko dobo ter plačami oziroma osnovami zavarovanja. To pomeni, da se pri izračunu upoštevajo tako delovna doba kot tudi pretekli prispevki zavarovanca.

Začetek izplačevanja invalidske pokojnine je vezan na datum prenehanja obveznega zavarovanja, ali, v primeru nezavarovanih oseb, na dan nastanka invalidnosti, pod pogojem, da je bila zahteva za ugotovitev invalidnosti vložena v šestmesečnem roku po njenem nastanku.

Posamezniki, ki jim je priznana invalidska pokojnina, lahko pričakujejo prvo nakazilo v roku enega meseca po prejemu odločbe, kar predstavlja pomemben korak v zagotavljanju finančne podpore upravičencem.

Poleg finančne podpore invalidska pokojnina posameznikom prinaša tudi avtomatično vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kar zagotavlja dostop do zdravstvenih storitev in nadaljnjo podporo v obdobju upokojitve.

Kdaj in pod kakšnimi pogoji pridobim pravico do invalidske pokojnine?

V procesu pridobivanja pravice do invalidske pokojnine je ključnega pomena razumevanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki. Ugotovljena mora biti ustrezna kategorija invalidnosti, poleg tega pa obstajajo specifični pogoji, odvisni od vzroka invalidnosti.

Za tiste, katerih invalidnost je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, velja, da pridobijo pravico do invalidske pokojnine neodvisno od dolžine dopolnjene pokojninske dobe. To pomeni, da za priznanje pravice v teh primerih ni potrebno izpolnjevati pogojev glede minimalne delovne dobe.

Nasprotno pa morajo posamezniki, pri katerih je vzrok invalidnosti poškodba zunaj dela ali bolezen, izpolnjevati pogoje glede dopolnjene pokojninske dobe. Specifično, zahteva se, da imajo ob nastanku invalidnosti dopolnjeno pokojninsko dobo, ki pokriva vsaj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. Ta zahteva poudarja pomen delovnih let, ki se štejejo od zavarovančevega 20. leta starosti dalje.

Izjeme pri štetju delovnih let, ki jih določa zakon ter primeri izračuna delovnih let…

Kaj vpliva na višino invalidske pokojnine?… več na Senior24

Foto: Freepik