Koalicija za polno subvencionirana kosila za učence do 2027

Otrok [Foto: Freepik]

Koalicija za polno subvencionirana kosila za učence do 2027

Koalicijske stranke pod vodstvom Svobode so vložile predlog novele zakona o šolski prehrani, ki bo učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda omogočil polno subvencijo kosila.

Obstoječa zakonska ureditev, sprejeta julija lani, predvideva, da bo od 1. septembra 2027 dalje pravica do subvencioniranega kosila v celoti pripadala vsem učencem. Prehodno obdobje določa delno subvencioniranje kosil za učence, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo.

Trenutno je subvencija v višini 50 odstotkov cene kosila zagotovljena učencem iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo četrtega dohodkovnega razreda, vendar ne presega zgornje meje petega dohodkovnega razreda, in to do 1. septembra 2027. Za učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda, pa je predvidena polna subvencija kosila do 1. septembra 2026.

Predlagane spremembe zakona bodo omogočile, da učenci iz najbolj ranljivih skupin ohranijo pravico do subvencioniranega kosila do 1. septembra 2027, ko bo uvedena polna subvencija za vse učence.

Finančne posledice novele za leto 2026 znašajo deset milijonov evrov, kar izhaja iz predloga stranke Svoboda.

Aktualni zakon, kot novelo vložen v zakonodajni postopek s strani Inštituta 8. marec, podprt s podpisi več kot 5000 državljank in državljanov, je sprva predvideval uvedbo brezplačnih kosil za vse osnovnošolce že leta 2024. Vendar je vlada opozorila, da veliko šol ni prostorsko niti kadrovsko pripravljeno na tako povečanje števila kosil. Zato je bilo določeno, da se spremembe uveljavijo 1. septembra 2027, da bi šole imele dovolj časa za ustrezne priprave. Ob tem je DZ junija 2023 sprejel dopolnilo, ki otrokom iz najšibkejših družin že zdaj zagotavlja polno subvencijo.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik