Ukrepi za blaženje posledic podražitve hrane in energentov so ocenjeni na 650 milijonov evrov. Izdatkov povezanih s covidom, se je v polletju nabralo za 472 milijonov evrov.

Po ocenah Fiskalnega sveta ukrepi za omilitev posledic dragih energentov in hrane stanejo 650 milijonov evrov. Zajemajo ukrepe prejšnje in zdajšnje vlade. 

“Teh 650 milijonov je znesek že izvedenih in pa tudi morebitnih ukrepov, ki naj bi še bili izvedeni.”  predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Ranljive skupine in del upokojencev so pred volitvami prejeli po 150 evrov draginjskega dodatka, izplačana je bila še shema pomoči za energetsko intenzivne panoge. Prejšnja in zdajšnja vlada sta sprejeli tudi ukrepe za kmetijstvo. Odkup pšenice bo stal 44 milijonov evrov. Omenjeno gre v višini okoli 400 milijonov evrov na proračun. 200 milijonov  pa gre na distribucijo in Borzen, in sicer zaradi treh mesecev oprostitve omrežnine in okoljskih dajatev. Oprostitev prispevka OVE je medtem podaljšana še za eno leto.

“Okoli 200 milijonov evrov med njimi pravzaprav pomeni prenos iz drugih kontov, predvsem iz tistih, ki naj bi omogočili zeleni prenos.” 

650 milijonov torej za blažitev draginje. Izdatki zaradi covida so letos manj kot 500 milijonov.

“Zadeva je takšna, da letos covidnih izdatkov ni več oziroma so mnogo manjši.” 

Lani so izdatki zaradi covida znašali 2,8 milijarde evrov, leto prej dve milijardi. Skupaj od začetka epidemije pet milijard in 200 milijonov. Različni ukrepi za ohranitev delovnih mest so stali 1,8 milijarde. Ukrepi za tekoče delovanje javnih storitev so stali dve milijardi, milijarda od tega za dodatke zaposlenim.

Vir: MMC RTV Slovenija Foto: Drimestime