KPK opozarja na korupcijska tveganja pri zdravstvenih javnih naročilih

ByMiha Kovač

9. julija, 2024 , ,
Zdravstvo [Foto: Freepik]

KPK opozarja na korupcijska tveganja pri zdravstvenih javnih naročilih

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je znova opozorila na korupcijska tveganja, ki se pojavljajo pri prenosu nalog javnih naročil na zunanje izvajalce v največjem javnem zdravstvenem zavodu v državi. Poudarili so, da vključitev zunanjih izvajalcev povečuje možnosti za nasprotje interesov in kršitev integritete.

KPK že dolgo časa zagovarja enotno vodenje javnih naročil, kar omogoča bolj transparentne, sledljive in ekonomične postopke. Takšno vodenje zagotavlja ustrezno identifikacijo potreb po nabavi, boljšo preglednost postopkov in večjo sledljivost. Prav tako omogoča doseganje ekonomije obsega z nižjimi cenami in zmanjšanjem administrativnih stroškov.

V preteklosti je KPK Ministrstvu za zdravje in javnim zdravstvenim zavodom že priporočila pripravo konkretnih ukrepov za centralizirano vodenje javnih naročil ali vzpostavitev skupnih nabavnih služb. Vendar pa odločitev, da se pomemben del nalog prenese na zunanje izvajalce, po mnenju KPK ni korak v pravo smer. Primer javnega naročila Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za izvajanje svetovalnih storitev kaže na odmik od teh priporočil.

Vključitev zunanjih izvajalcev prinaša tveganja, kot so nezakoniti in neetični vplivi, prirejanje meril, uhajanje notranjih informacij in privilegiranje določenih ponudnikov. KPK opozarja, da takšne kršitve ne zagotavljajo delovanja naročnika v javnem interesu.

KPK je lani opravila analizo delovanja javnega sektorja v zdravstvu in ugotovila, da naročniki pogosto razpolagajo z omejenimi kadrovskimi resursi in znanjem. K temu prispevajo tudi trenutne razmere na trgu dela. Vendar pa KPK poudarja, da oddajanje nalog zunanjim izvajalcem ne predstavlja dolgoročno vzdržne rešitve.

Oddajanje del in nalog zunanjim izvajalcem bi moralo biti le kratkoročna rešitev, dokler se ne vzpostavi ustreznejša sistemska rešitev, ki bo v največji meri sledila javnemu interesu. Glede na višino proračunskih sredstev, namenjenih zdravstvu, KPK pričakuje, da bodo vlada in pristojna ministrstva čim prej zavzela stališče in poiskala ustreznejše rešitve za izvajanje postopkov javnih naročil.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik