Nova vlada je v koalicijsko pogodbo zapisala možnost skrajšanja delovnega časa. Ideja je zato postala aktualna. A pred zakonsko uvedbo te možnosti potrebujemo širok konsenz vseh strani – politike, delodajalcev, sindikatov in stroke. Strokovnjaki poudarjajo, da mora biti zakonski okvir dovolj fleksibilen.

Koncept 40-urnega delovnega tedna je star že 100 let. Družba se je v tem času močno spremenila.  V zadnjem obdobju zato postaja zamisel o krajšem delovnem času vse bolj privlačna. Krajši delovni čas pomeni štiri dni po osem ur ali pet dni po šest ur. Ideja o skrajšanem polnem delovnem času ima tudi podporo sindikatov, pravi Matija Drmota iz Zveze svobodnih sindikatov.

“To seveda pomeni, da plačilo ostane enako, da se delovna in pokojninska doba štejeta enako kot ob 40-urnem delovnem tednu.” 

Matija Drmota

Trenutni zakon o delovnih razmerjih ne omogoča polnega delovnega časa, ki bi bil krajši od 36 ur. Zakonske spremembe terjajo premislek vseh strani, skupaj moramo ugotoviti, kaj bi s spremembami radi dosegli, poudarja Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev Slovenije.

“Bistveno vprašanje je, zakaj to počnemo. Ali to delamo zato, ker želimo povečati zaposlenost, da ohranimo talente v podjetju, da zmanjšamo fluktuacijo, da zmanjšamo absentizem. Skratka, naslavljamo veliko izzivov, s katerimi se morajo gospodarstveniki in delodajalci vsakodnevno ukvarjati.”

Miro Smrekar
Tujina

V tujini že teče več pilotnih projektov uvedbe štirih delovnih dni na teden. Prednosti so lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, povečana delovna produktivnost in manj bolniške odsotnosti. A je praksa pokazala tudi nekaj težav.

“Nekateri mislijo, da bodo izgubili človeški stik. Nekateri imajo doma tako neurejene razmere, da dejansko želijo prihajati na delo pet dni na teden ali celo več. Zakonodajalec mora predvideti okvir, ki je dovolj fleksibilen, da dopušča realne potrebe različnih dejavnosti.” 

Jana Javornik

Bolj kot določanje minimalnega in maksimalnega števila opravljenih ur morata biti v ospredju razprave pravična regulacija delovnih procesov in omogočanje krajšega delovnega časa za podjetja, ki v tej spremembi vidijo prednosti.

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: News 18