Krško: Enojni jedrski blok boljši za slovenski elektroenergetski sistem

ByMiha Kovač

13. aprila, 2024 ,
Nuklearna elektrarna Krško [Foto: Wikipedia/Katja143]

Krško: Enojni jedrski blok boljši za slovenski elektroenergetski sistem

V Krškem se je odvila pomembna seja upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, ki je bila namenjena razpravi o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji, zlasti glede načrtovane izgradnje novega jedrskega bloka JEK 2. Na srečanju so člani upravnega odbora pregledali preliminarne dokumente in se podrobno seznanili s svetovnimi trendi na področju jedrske energije ter ponudbami vodilnih jedrskih industrij iz Francije, Južne Koreje in ZDA.

Analizo stanja je pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar skupaj z investitorjem projekta, družbo Gen energija, ki je osvetlila različne scenarije razvoja projekta. Na podlagi teh podatkov je upravni odbor sklenil, da je enojni jedrski blok boljša izbira za slovenski elektroenergetski sistem v primerjavi z alternativo, ki bi vključevala gradnjo dveh blokov.

Predsednik Energetske zbornice Slovenije, Aleksander Mervar, je podal celovito oceno potreb slovenskega elektroenergetskega sistema, vključno s pričakovano rastjo odjema električne energije, uvozno odvisnostjo in ključnimi investicijskimi izzivi. Poudaril je, da “projekt JEK 2 je po zahtevnosti, oceni potrebnih finančnih sredstev za njegovo izvedbo in vplivu na slovenski elektroenergetski sistem daleč najpomembnejši energetski infrastrukturni projekt po Nuklearni elektrarni Krško.”

Predstavljeni so bili tudi izziv

V okviru seje so bili predstavljeni tudi izzivi, povezani z večjo instalacijo dveh jedrskih blokov, ki bi zahtevala obsežne nadgradnje in posodobitve obstoječega elektroenergetskega omrežja. To bi po mnenju odbora vodilo do večjih stroškov in večje negotovosti v zvezi s časovnim okvirom umeščanja objektov.

Člani upravnega odbora so prav tako seznanjeni z preliminarno oceno ekonomske upravičenosti projekta, ki temelji na trenutno dostopnih vhodnih podatkih. Končni rezultati ekonomske analize, ki bodo javno predstavljeni v maju, bodo ključni za nadaljnje načrtovanje in odločanje o projektu.

Generalni direktor Gen energija, Dejan Paravan, je izrazil prepričanje, da bodo v nadaljevanju postopkov izločene različice, ki predvidevajo dvojne jedrske enote zaradi tehničnih in logističnih izzivov, povezanih s priključevanjem na prenosno omrežje. Tako bi v končni izbor lahko prišlo pet različic projekta JEK 2, ki bodo temeljito preučene glede na njihovo tehnično in ekonomsko izvedljivost.

Načrtovani časovni načrt projekta predvideva, da bo končna investicijska odločitev sprejeta okoli leta 2028, z dokončanjem gradnje predvidoma v letu 2039, kar postavlja JEK 2 v središče dolgoročnih načrtov za slovensko energetsko politiko.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Wikipedia/Katja143