Kulturno ministrstvo bo predčasno razrešilo Aleša Vaupotiča

ByAna Koren

9. maja, 2023

Ministrstvo za kulturo zagnalo postopek za predčasno razrešitev Aleša Vaupotiča z mesta direktorja Moderne galerije

Ministrstvo za kulturo je Vaupotiča je z razlogi za razrešitev v uradnem postopku. Pozvali so ga, da se do razlogov opredeli. Na mesto direktorja Moderne galerije ga je po kar treh razpisih v skoraj letu in pol nato imenoval tedanji minister za kulturo Vasko Simoniti.


Na ministrstvu so zapisali, da so v javnih pismih na slabo vodenje opozarjali zaposleni in organi zavoda, ki so pozvali tudi k razrešitvi Vaupotiča z direktorskega mesta. Tudi v tem mandatu je ministrstvo prejelo več opozoril o posamičnih težavah pri sodelovanju z umetniki in izvedbi programa ter o slabih odnosih med vodstvom in zaposlenimi. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je zaradi tega tudi sestala z Vaupotičem.

Na ministrstvu so zatrdili, da so z javnim zavodom v redni komunikaciji, saj je ministrstvo v imenu ustanovitelja obvezano skrbeti za delovanje javnih zavodov s področja kulture. Ministrstvo je od konca leta 2022 na vodstvo javnega zavoda naslovilo več dopisov z vprašanji glede razstavne dejavnosti, finančnega poslovanja javnega zavoda in zaposlovanja v javnem zavodu.

Ministrstvo sta v zadnjem času na slabo vodenje javnega zavoda znova opozorila tako strokovni svet kot svet zavoda. Vaupotičevo vodenje sta v uradnih dopisih, ki sta jih v skladu s svojimi nalogami posredovala na ministrstvo za kulturo, ocenila kot “strokovno nekompetentno, negospodarno in netransparentno, kar se odraža tudi v neizvajanju načrtovanega programa, izpostavljen je bil tudi neprimeren odnos do zaposlenih”.

Galerija se začasno financira le 80-odstotno


Strokovni svet in svet javnega zavoda zaradi “neusklajenosti, napak in pomanjkljivosti” letnega poročila Moderne galerije za lani in programa dela in finančnega načrta za letos nista potrdila, saj da “ni usklajen z odločbo ministrstva“. Na ministrstvu so pojasnili, da se zato skladno s predpisi zakona o izvrševanju proračuna Moderna galerija od preteklega meseca začasno financira le 80-odstotno.

Ministrstvo se mora v primeru zaznanih nepravilnosti kot predstavnik ustanovitelja odzvati in v primeru ugotovljenih razlogov za razrešitev direktorja ustrezno ukrepati, so navedli na ministrstvu. Na podlagi dolgotrajnih preverjanj in ugotovitev o slabem vodenju ter ob upoštevanju določil sklepa o ustanovitvi Moderne galerije se je tako odločilo začeti postopek za predčasno razrešitev Vaupotiča z mesta direktorja. Ministrstvo je Vaupotiča z razlogi za razrešitev seznanilo v uradnem postopku. Ministrstvo je Vaupotiča pozvalo, da se do njih opredeli. Prav tako bo ministrstvo pridobilo predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta javnega zavoda.

vir Foto: Moderna Galerija