Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče pripravilo Navodila za uveljavljanje višje sile zaradi toče.

Kmetijska gospodarstva, ki so na območjih, kjer je prišlo do toče in zaradi posledic toče ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavili na zbirni vlogi za leto 2022, morajo sporočiti višjo silo, vendar jim tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil. Kot dokazilo bo namreč služil seznam prizadetih katastrskih občin, ki ga je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in je v skladu s podatki Agencije RS za okolje, navaja ministrstvo za kmetijstvo..

Seznam je skupaj z Navodili za uveljavljanje višje sile zaradi toče objavljen na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

O neurju smo poročali TUKAJ.

Foto: Matic Tomšič

By A.K.

Komentar: