Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 2022 7,4-odstotna (enaka kot mesec prej) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 7,8-odstotna).

Letna inflacija 8,1-odstotna

V enem letu so se cene v povprečju zvišale za 8,1 %. Cene blaga so bile v povprečju višje za 9,8 %, cene storitev pa za 4,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 11,8 %, trajno blago za 9,2 % in poltrajno blago za 3,3 %.

K letni inflaciji so največ (1,9 odstotne točke) prispevale višje cene naftnih derivatov.

Tekoča goriva so se podražila za 42,6 %, dizelsko gorivo za 40,6 %, bencin pa za 34,8 %.

Tekoča goriva so se podražila za 42,6 %, dizelsko gorivo za 40,6 %, bencin pa za 34,8 %.

Velik vpliv (1,7 odstotne točke) je imela tudi podražitev hrane za 11,1 %. Stanovanjska in gospodinjska oprema ter izdelki za tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 10,5 % in k inflaciji prispevali 0,8 odstotne točke.

Podražitve avtomobilov (za 11,1 %) ter izdelkov in storitev iz skupine rekreacija in kultura (za 5,9 %) so inflacijo zvišale po 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke vpliva so imele še podražitve gostinskih storitev (za 9 %).

V primerjavi z majem 2021 je bila električna energija cenejša za 15,8 % in je inflacijo znižala za 0,6 odstotne točke, še za 0,3 odstotne točke so jo ublažile pocenitve telefonskih in telefaks storitev (za 6,3 %).

Maja cene višje za 2 % v primerjavi z aprilom

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 2 %.

K mesečni inflaciji so največ (0,5 odstotne točke) prispevale višje cene naftnih derivatov (dizelsko gorivo se je podražilo za 11 %, tekoča goriva za 6,1 % in bencin za 5,5 %). Po 0,3 odstotne točke vpliva na mesečno inflacijo so imele podražitve oblačil in obutve (za 4,6 %) ter hrane (za 1,9 %). Zvišanje cen električne energije za 7,7 % je prispevalo 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imele podražitve v skupinah zemeljski in mestni plin (za 15,5 %), toplotna energija (7,3 %), počitniški paketi (za 4 %), nastanitvene storitve (za 3,8 %), gostinske storitve (za 2 %) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 1,2 %). 0,1 odstotne točke so prispevale še vse preostale podražitve. Opaznejših pocenitev v maju ni bilo.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 8,7-odstotna (v maju 2021 2,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2-odstotna (prejšnji mesec 2,1-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 10,5 %, cene storitev pa za 5,1 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 13 %, trajno blago za 8,3 % in poltrajno blago za 3,7 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 2022 7,4-odstotna (enaka kot mesec prej) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 7,8-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (5,4-odstotna), najvišja v Estoniji (19,1-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 7,4 odstotka.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Vir: SURS