Letos že 7800 nezakonitih prehodov državne meje

Nadzor meje [Foto: GPU]

Letos že 7800 nezakonitih prehodov državne meje

Slovenska Policija je v letošnjem letu zabeležila znatno povečanje števila nezakonitih prehodov državne meje, pri čemer je doslej odkrila več kot 7800 takšnih primerov. V primerjavi z lanskim letom, ko je bilo odkritih 557 tihotapcev ljudi, je številka tihotapcev samo letos že narasla na 137.

Peter Skerbiš, vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije (GPU), je izpostavil, da se absolutno število migrantov povečuje za približno 20 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub povečanju pa je opozoril, da so številke, posebej za zimske mesece, še vedno relativno nizke.

V odziv na naraščajoče število nezakonitih migracij in čezmejne kriminalitete, slovenska in hrvaška policija že tri dni izvajata skupen poostren nadzor na notranjih mejah. Osredotočen je predvsem na območja z večjim tveganjem. Skerbiš je poudaril, da je bilo v okviru tega nadzora samo v dveh dneh odkritih 127 nezakonitih prehodov na slovenski strani in štiri tihotapce migrantov. Hrvaška policija pa je na svoji strani meje odkrila 172 migrantov in tri tihotapce, z dodatnimi šestimi tihotapci, odkritimi na drugih območjih.

Nadzorne dejavnosti na slovenski strani potekajo predvsem v okviru policijskih uprav Novo mesto, Koper in Ljubljana, kjer so v akcije vključeni policisti specializiranih enot, vodniki službenih psov, brezpilotni letalniki in druga tehnična oprema, namenjena učinkovitejšemu nadzoru državne meje.

Ta skupna operacija slovenske in hrvaške policije predstavlja del širših prizadevanj za obvladovanje migracijskih tokov in boj proti čezmejni kriminaliteti, ki zahteva usklajeno delovanje in izmenjavo informacij med sosednjimi državami.

[Vir: RTV SLO]; Portal24; Foto: GPU