“Ljudske obveznice” bodo imele 3,4 odstotno obrestno mero

ByA.K.

24. januarja, 2024 ,
Foto: Freepik

“Ljudske obveznice” bodo imele 3,4 odstotno obrestno mero

Finančno ministrstvo Slovenije je danes uradno napovedalo izdajo “ljudskih obveznic” z obrestno mero 3,4 odstotka. Izdaja teh obveznic, ki bodo na voljo za državljane, bo potekala od 1. do 16. februarja, pri čemer bo znesek izdaje znašal 250 milijonov evrov. Obveznice, ki imajo ročnost treh let, so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Ko bodo obveznice uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, jih bo mogoče prosto prenašati med različnimi vlagatelji.

Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, medtem ko bo najvišji vpisni znesek omejen na 100.000 evrov. V primeru prevelikega povpraševanja bo število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manjše od 1000 evrov.

Obveznice bodo na voljo na 186 vpisnih mestih po vsej državi prek petih distributerjev, in sicer NLB, NKBM, BKS, SKB in Ilirika. Za nakup obveznic bo potrebno odpreti trgovalni račun, pri čemer so bili naložbeni stroški, ki zdaj v povprečju znašajo okoli 20 evrov za naložbo v višini 10.000 evrov, znižani.

Poleg tega je finančni minister Klemen Boštjančič napovedal, da se bodo obresti fizičnih oseb za te obveznice izenačile z obrestmi iz denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah. Slednje pomeni, da obresti do višine 1000 evrov pri plačilu dohodnine ne bodo obdavčene.

Manj tvegana naložba

Minister je izpostavil, da gre za manj tvegano naložbo, ki bo vodena in poplačana v skladu z visokimi standardi transparentnosti ter zaščite vlagateljev. Morebitna tveganja bodo povezana z trgovanjem na sekundarnem trgu, tj. na Ljubljanski borzi. Državna sekretarka Nikolina Prah je dodala, da z izdajo ljudskih obveznic država ne cilja le na zadolževanje, temveč želi prispevati k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji ter finančnemu opismenjevanju prebivalcev.

Boštjančič in Prah sta prepričana, da bo izdaja ljudskih obveznic uspešna, in sta tudi sama izrazila zanimanje za nakup teh obveznic. Pomembno je, da ta izdaja ne bo povečala obremenitev proračuna ali bančnega sistema. Z izdajo ljudskih obveznic se tako ponuja priložnost za malim vlagateljem, da svoje prihranke, ki jih večinoma hranijo v bankah, naložijo v bolj donosno alternativo ter hkrati dosežejo večjo razpršenost naložb in zmanjšajo tveganje.

Za več informacij o tej izdaji obveznic, vključno s cenami pri distributerjih, se lahko zainteresirani vlagatelji obrnejo na uradne spletne strani distributerjev.

vir; Foto: Freepik; Portal24