Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle prevzel novi minister, Luka Mesec. Obe ekipi, Luka Mesec in državna sekretarja Simon Maljevac in Dan Juvan ter odhajajoča ekipa Janeza Ciglerja Kralja z državnima sekretarjema Cveto Uršičem in Matejo Ribič, sta se pogovorili o aktualnih temah.

Minister Mesec je med ključne izzive izpostavil draginjo, skrb za najranljivejše, dolgotrajno oskrbo in prekarnost. Poudaril je, da bodo takoj pričeli odpravljati netipične oblike zaposlitve, s ciljem čim več ljudem zagotoviti redna delovna razmerja. Napovedal je tudi ponovno obuditev socialnega dialoga.

Janez Cigler Kralj se je zahvalil vsem zaposlenim za tvorno sodelovanje. Kot je dejal, so v svojem mandatu prestali mnoge izzive, težke trenutke v času epidemije, a tudi veliko lepega. 

Vir: MDDSZ RS

Foto: MDDSZ RS