Mariborska občina bo kljub finančnim težavam v celoti financirala kulturne, socialne in športne programe

ByAna Koren

15. septembra, 2023

Mariborska občina bo kljub finančnim težavam v celoti financirala kulturne, socialne in športne programe

Mariborska občina bo kljub finančnim težavam lahko polno financirala kulturne, socialne in športne programe. To je bilo mogoče zahvaljujoč prodaji skupnega javnega premoženja, je na novinarski konferenci povedal župan Saša Arsenovič. Kljub resnemu položaju zaradi podfinanciranosti občine bodo neobvezne naloge občine financirane 100-odstotno, torej v celoti, kot je bilo potrjeno na razpisih.

Podrobnosti financiranja

Področje okolja bo prejelo 24.000 evrov za osem nevladnih organizacij, veteranske organizacije 45.000 evrov, mladinski sektor 150.000 evrov, ljubiteljska kultura 100.000 evrov, socialnovarstveni in humanitarni programi 175.000 evrov za 63 prejemnikov, krepitve zdravja 37.000 evrov, 16 društev upokojencev 40.000 evrov in 20 dopolnilnih programov na področju socialnega varstva 970.000 evrov. Prav tako je bilo za programe in projekte nevladnih organizacij na področju kulture realiziranih 713.000 evrov, za šport pa je bilo zagotovljenih 135.000 evrov za trenerski kader, preostanek pa bo plačan prihodnje leto. Skupaj je na področju športa predvidenih 4,4 milijona evrov.

Likvidnostne težave občine

Občina je začela leto z več kot sedmimi milijoni evrov zapadlih obveznosti, ki so bile v celoti poravnane aprila s sprejetjem proračuna. Vendar se je likvidnostna vrzel ponovno pojavila konec junija, predvsem zaradi poznega sprejetja proračuna, zaradi česar niso mogli takoj izvesti postopkov zadolževanja in prodaje premoženja. Trenutno znašajo zapadle obveznosti občine približno 1,5 milijona evrov, predvsem zaradi projekta aglomeracij, kjer čakajo na sofinancerska sredstva države.

Dodatna sredstva in potreba po odpravi podfinanciranosti

Dodatna sredstva v višini 3,1 milijona evrov so bila pridobljena s prodajo stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč, poteka pa tudi dražba za prodajo zemljišč v vrednosti približno deset milijonov evrov. Župan Arsenovič je ponovno opozoril na nujnost odprave podfinanciranosti občine, ki je v Mariboru letos ocenjena na približno 27 milijonov evrov. Zaradi tega občine težko izvajajo razvojne projekte, ki so nujni za reševanje perečih problemov, kot je odhajanje občanov v službo v tujino.

vir Foto: STA Portal24