Na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes potekala primopredaja poslov. Nekdanja ministrica dr. Helena Jaklitsch je delo predala novo imenovanemu ministru Mateju Arčonu. Prisotna sta bila tudi novo imenovana državna sekretarka Vesna Humar in nekdanji državni sekretar dr. Dejan Valentinčič.

Dr. Jaklitsch je ministru Arčonu predstavila delo zadnjih dveh let. Dotaknila sta se odprtih vprašanj ter priložnosti in možnosti za še nadaljnje izboljšave položaja zamejcev in rojakov po svetu. Dotaknila sta se tudi tudi izzivov, ki jih bo potrebno nasloviti v prihodnje. Strinjala sta se, da je ključnega pomena neposreden stik s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Slednji omogoča zaznavo stvarnosti in dejanskih potreb, obenem pa je tudi simbolno sporočilo rojakom, da se matična domovina zanima zanje. To je v luči epidemioloških razmer, ki so marsikje močno omejile organizirano delovanje toliko bolj pomembno. V naslednjem koraku pa je pomembno tudi aktivno in tvorno sodelovanje z drugimi ministrstvi, ki so pristojna za ukrepe na določenih področjih. Izpostavila sta tudi pomen slovenskega jezika. Ta je podstat za ohranjanje slovenske kulture, tradicije in identitete med rojaki zunaj matične domovine. Minister Arčon pa je pozdravil tudi uspešna prizadevanja nekdanje ministrice dr. Jaklitsch pri povečanju sredstev v proračun za prihodnje leto. To omogoča učinkovitejše delo urada, predvsem pa plodnejše delovanje zamejskih in izseljenskih struktur. 

Dr. Jaklitsch je ministru Arčonu zaželela vse dobro v mandatu, ki ga pričenja. Izrazila je zadovoljstvo nad tem, da novo imenovani minister prihaja iz obmejnega območja ter izkazuje poznavanje področja odnosov s Slovenci zunaj meja. Dodala je, da upa in verjame, da ga bo vodila želja delati v korist Slovencev zunaj matične domovine. 

Minister Arčon

Minister Arčon se je zahvalil nekdanji ministrici dr. Jaklitsch za opravljeno delo in ocenil, da urad zapušča v zelo dobri kondiciji. Napovedal je, da se bo v svojem mandatu zavzel tudi za krepitev čezmejnega povezovanja in poudaril, da je urad izrednega pomena, saj prepleta različne aspekte življenja, kot so gospodarstvo, kultura in šport ter je tudi središče državnosti, identitete in vpetosti države v mednarodni prostor. Po analizi bo sledil razmislek o morebitnih nadgradnjah, je dodal, pomembno pa je poskrbeti, da organizacije Slovencev preko meja in po svetu delo Urada začutijo kot kontinuirano in dosledno.

Vir: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Foto: Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu