Matej Lahovnik kritičen do dodatkov za umetnike

Dr. Matej Lahovnik (Foto: zajem zaslona)

Matej Lahovnik kritičen do dodatkov za umetnike

Na osnovi podanega komentarja Mateja Lahovnika o predlogu zakona za dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je predstavilo Ministrstvo za kulturo, se odpira razprava o pravičnosti in učinkovitosti trenutnega pokojninskega sistema v Sloveniji. Lahovnik v komentarju objavljenem v Slovenskih novicah kritizira idejo, da bi se pokojnine dodeljevale na podlagi posebnih zaslug, in namesto tega zagovarja sistem, kjer bi pokojnine izključno temeljile na vplačanih prispevkih v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Lahovnik v svojem komentarju izpostavlja, da se del pokojnin v Sloveniji že dolgo deli na podlagi posebnih zaslug, kar vključuje borce, funkcionarje, športnike in kulturnike. Opisuje, kako so se borčevske pokojnine celo dedovale pod posebnimi pogoji, kar po njegovem mnenju kaže na potrebo po reformi sistema, ki bi prenehala z dodeljevanjem pokojnin na podlagi zaslug.

Kot alternativo, Lahovnik predlaga, da bi morala biti pokojnina odvisna izključno od vplačanih prispevkov v ZPIZ, s čimer bi se zagotovila večja pravičnost in enakost med upokojenci. Poudarja, da sistem upokojevanja v Sloveniji pogosto spreminja, kar otežuje razumevanje in vodi v neenakosti med različnimi generacijami upokojencev.

Analiza pokojninskih razlik

V komentarju je izpostavljena tudi širša problematika pokojninskih razlik v Sloveniji, kjer najvišje izplačane pokojnine močno presegajo povprečne in najnižje zajamčene pokojnine za polno delovno dobo… več na Senior24

Portal24; Foto: Zajem zaslona