Menstrualna revščina v Evropi: Visoki stroški kljub nižjemu DDV

ByAna Koren

22. aprila, 2024 ,
Ženske [Foto: Pexels]

Menstrualna revščina v Evropi: Visoki stroški kljub nižjemu DDV


V številnih evropskih državah stroški menstrualnih izdelkov kljub davčnim olajšavam,  visoki, kar za mnoge ženske pomeni težko dostopnost do potrebnih higienskih pripomočkov. Približno polovica prebivalcev Evropske unije doživlja menstruacijo ali jo bo doživela, vendar dostop do menstrualnih izdelkov ni samoumeven.

Menstrualna revščina ostaja resen problem, saj uradni podatki o obsegu te problematike niso na voljo, vendar organizacija Bruzelle iz Belgije navaja, da si ena od petnajstih žensk ne more privoščiti izdelka po svoji izbiri. Verónica Martínez iz Bruzelle opisuje, kako ženske pogosto stojijo pred izbiro med osnovnimi življenjskimi potrebami in nakupom menstrualnih izdelkov, kar jih postavlja v situacijo menstrualne negotovosti.

Evropska unija je leta 2022 sprostila regulativo, ki državam članicam omogoča prodajo menstrualnih izdelkov brez dodanega davka na dodano vrednost (DDV). Irska je zaenkrat edina država, ki je popolnoma odpravila DDV na te izdelke, medtem ko večina drugih držav zaračunava znižane davčne stopnje med 5 in 10 odstotki. Kljub temu v nekaterih državah, kot so Madžarska, Švedska in Danska, ostajajo davki na menstrualne izdelke visoki, kar še dodatno otežuje dostop do njih.

Kot odgovor na to problematiko so v Kataloniji uvedli pobudo, ki vključuje distribucijo menstrualnih skodelic in drugih večkrat uporabnih izdelkov za boj proti menstrualni revščini. Tània Verge, katalonska ministrica za enakost in feminizem, poudarja, da je menstruacija še vedno tabuizirana in stigmatizirana tema v družbi, ki negativno vpliva na zdravje in dobro počutje žensk. Zato je nujno, da družba spremeni svoj odnos do menstruacije in jo preneha obravnavati kot zasebno zadevo.

Katalonska vlada poroča, da 23 odstotkov žensk v regiji ponovno uporablja izdelke za enkratno uporabo, 44 odstotkov žensk pa si ne more privoščiti izdelkov prve izbire. To poudarja potrebo po širši dostopnosti in cenovni dostopnosti menstrualnih izdelkov za vse ženske po Evropi.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Pexels