Mercatorjevo letno poročilo za 2022 razkriva resno krizo v Fortenovi

Trgovska družba Mercator je končno objavila svoje letno poročilo za leto 2022, vendar s približno dvomesečnim zamikom, ki je bil posledica usklajevanja poročila z naknadnimi prilagoditvami. Revizor, družba PwC, je med drugim preverjal vrednosti nepremičnin in tveganja v Fortenovi, lastnici Mercatorja. To je privedlo do pomembnih ugotovitev in “bistvenega dvoma” glede sposobnosti Fortenove, da nadaljuje kot delujoče podjetje.

Revizor je poudaril, da Mercator služi kot porok za posojila, ki jih je izdala Fortenova, vendar obstaja resna negotovost glede Fortenovinega dolgoročnega refinanciranja po novembru 2024, zaradi težav pri razrešitvi trenutne strukture delničarjev Fortenove. To pa odpira vprašanje, ali Fortenova dejansko lahko nadaljuje svoje poslovanje.

Pomembna težava za Fortenovo je tudi milijardna obveznica, pri čemer je tretjina podjetja v lasti sankcioniranih ruskih lastnikov. Nerešeno ostaja tudi refinanciranje njihovega milijardnega dolga, kar je privedlo do sprejetja slabših pogojev za obveznice, navaja Forbes.

Optimistične napovedi

Vendar pa v Fortenovi vztrajajo z optimističnimi napovedmi, pri čemer izvršni direktor Fabris Peruško omenja “izjemne” rezultate iz prejšnjega leta in načrte za izboljšanje finančnega stanja ter proces spremembe lastništva.

PwC je izdal mnenje s pridržkom o računovodskih izkazih, pri čemer se osredotoča na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, sredstev namenjenih prodaji in pravic do uporabe sredstev. Navedeno mnenje je povezano tudi s popravkom knjigovodske vrednosti naložbe v družbo Mercator-H.

Glede finančnih rezultatov Mercatorja za leto 2022, je družba ustvarila 1,26 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Leto je sicer zaključil z izgubo v višini 1,8 milijona evrov. To predstavlja izboljšanje v primerjavi z najboljšim sosedom, ki je v letu 2021 ustvaril večji prihodek, vendar manj dobička.

Mercator izgubo v prvem vrsti pripisuje spremenjenim pogojem poslovanja in rasti stroškov ter konkurenčnosti trga, ki jih je prisilila v omejevanje višjih nabavnih cen in stroškov v maloprodajnih cenah.

Prihodek pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je v Mercatorju zmanjšal za 18,5 odstotka v primerjavi z prejšnjim letom in znaša 66 milijonov evrov. Hkrati pa je neto finančni dolg upadel za skoraj četrtino in konec leta 2022 znašal 425,6 milijona evrov.

vir

Foto: Mecator

Portal24