Minister Brežan na otvoritveni slovesnosti Tedna gozdov

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je udeležil otvoritvene slovesnosti ob Tednu gozdov. Slednja je potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Letošnja tema Tedna gozdov je Gozdovi prihodnosti.

V organizaciji gozdarske stroke se v zadnjem tednu maja po vsej Sloveniji zadnjih petdeset let zvrstijo številni dogodki. Dogodki so namenjeni različnim generacijam s skupnim ciljem in sicer predstaviti pomen gozda in gozdarstva za družbo. Letošnji Teden gozdov poteka na temo Gozdovi prihodnosti. Otvoritvena slovesnost je potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije. 

V nagovoru je minister Brežan izpostavil pomen tradicije skrbnega gospodarjenja z gozdovi, ki je v skladu s tradicionalnimi vrednotami in varovanjem biotske raznovrstnosti. V Sloveniji je danes 170 gozdnih rezervatov, kjer je gozd prepuščen naravnemu razvoju. Minister je poudaril, da gre za območja izjemnega pomena, zato mora biti spodbujanje naravi prijaznih gozdarskih praks in povečanje varovanja biotske raznovrstnosti eden od ključnih ciljev.

“Na Ministrstvu za naravne vire in prostor si bomo v skladu s sprejetimi strategijami in v sodelovanju s partnerji tudi v prihodnje prizadevali dodatno zvišati število zavarovanih gozdov”, je povedal minister. K temu nas zavezuje tudi Operativni program ta izvajanje nacionalnega programa za obdobje 2022-2026. Program do leta 2026 predvideva četrtinsko povečanje površin gozdnih rezervatov. 

vir in foto Portal24