Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je srečal s predstavniki slovenske avtomobilske industrije. Ti so predstavili vizijo prihodnjega razvoja avtomobilske industrije ter projekt »GREen MObility«, ki je pobuda širše skupine podjetij, pod vodstvom Slovenskega avtomobilskega grozda. Minister je izpostavil pomen avtomobilske industrije za slovensko gospodarstvo, predstavil dosedanje ukrepe pomoči tudi tej panogi in se zavzel za nadaljnjo podporo države pri razvoju v smeri zelenega in digitalnega prehoda.

Minister Matjaž Han je po srečanju izpostavil: »Gre za industrijo, ki ustvarja pomembno dodano vrednost in zaposluje posredno kar 40.000 ljudi. Avtomobilska industrija je na prelomni razvojni točki, tako z vidika zelenega in digitalnega prehoda kot tudi sprememb na področju energetike na globalnih trgih zaradi posledice vojne v Ukrajini.« Ob tem je poudaril pomen proaktivnosti avtomobilske industrije in projekta GREMO: »Na ministrstvu prepoznavamo projekt kot pomemben z vidika avtomobilske industrije, dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, zaposlenosti in nenazadnje tudi davkov in prispevkov, ki se bodo dolgoročno vračali v proračun. Smiselno je, da bi pravne in finančne možnosti podpore projektu in avtomobilski industriji iskali širše na ravni vlade, torej v okviru večih za to pristojnih resorjev.«

Minister je ob tem spomnil, da je gospodarsko ministrstvo prav z »namenom odpiranja možnosti za projekte v okviru pobude GREMO že spremenilo Zakon o spodbujanju investicij, ki sedaj omogoča podporo investicijam v tovrstne razvojne projekte. Poleg tega pa lahko ta podjetja že sedaj kandidirajo na javnih razpisih ministrstva za podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost in dekarbonifikacijo gospodarstva kot tudi za sofinanciranje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov.«

S strani avtomobilske industrije so se sestanka udeležili Tanja Mohorič, direktorica GIZ ACS, Iztok Seljak, direktor Hidria Holding d.o.o., Radovan Bolko, nadzorni svet Kolektor in Matjaž Čemažar, direktor Domela d.o.o. Ministru so predstavili iniciativo GREMO (»GREen MObility«) in vizijo razvoja avtomobilske industrije.

Predlogi

Predlagali so nadaljnje usklajeno sodelovanje ter podporo različnih akterjev na ravni države, gospodarstva in znanosti. Pri tem so izpostavili potrebo po bolj ciljnem in prilagojenem sofinanciranju in načinu izvajanja razvojnih projektov, ki bodo bolj naslavljali specifike avtomobilske industrije. GREMO je inovacijska platforma slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije za zeleno mobilnost oziroma t.i. Green Mobility, ki ga vodi ACS, Slovenski avtomobilski grozd.

Delovna skupina

Vlada RS je v preteklosti že imenovala posebno delovno skupino na podlagi pobude avtomobilske industrije, ki je že oblikovala določene konkretne rešitve. Gospodarsko ministrstvo je spremenilo Zakon o spodbujanju investicij, ki po novem med drugim omogoča investicije v raziskave in razvoj ter inovacije. Sofinanciranje na podlagi zakona je odprto za vsa podjetja, iniciative in projekte, omogoča pa financiranje preko javnih razpisov in neposredne vloge podjetja, ko gre za investicije nad 2 milijona evrov in te povečujejo dodano vrednost na zaposlene.

Razpisi

Poleg tega pa je ministrstvo za letos objavilo več javnih razpisov, ki so aktualna tudi za sofinanciranje projektov podjetij v avtomobilski industriji, in sicer preko:

  • Spodbujanja investicij za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest, kjer smo na podlagi Zakona o spodbujanju investicij ter Zakona o spodbujanj skladnega regionalnega razvoja namenili gospodarstvu 138,5 mio EUR nepovratnih sredstev Sklada za obnovo in okrevanje.
  • Spodbujanja podjetniških raziskovalno, razvojnih in inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu (TRL 6-8), za kar je namenjenih 45 mio EUR.
  • Spodbujanja investicij v raziskovalno razvojne in inovacijske demonstracijske in pilotne projekte za spodbujanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj, za kar je namenjenih 30 mio EUR.
  • Ministrstvo je sprejelo tudi Slovensko industrijsko strategijo 2021-2030, v kateri je zastavilo cilje in aktivnosti do leta 2030. Namen te strategije je niz spodbud za nadaljnji zeleni, ustvarjalni in digitalni razvoj slovenske industrije in celotnega gospodarstva.
  • Gospodarsko interesno združenje slovenskih dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil (ACS) je vključeno tudi v Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti, ki ga na ministrstvu podpiramo od leta 2016 na podlagi Strategije pametne specializacije.
Pomen avtomobilske industrije

Avtomobilska industrija v Sloveniji ima pomemben status tehnološko razvojnih prebojnikov, ki se vključujejo v globalne verige avtomobilske proizvodnje. Zaradi ključne usmeritve EU in Slovenije v zeleni prehod je tudi v avtomobilski industriji potrebno razvoj premakniti v smeri električne mobilnosti in razvoja baterij. Delež bruto domačega prihodka avtomobilske industrije na nivoju EU presega 7%, v Sloveniji celo 10%. V Sloveniji v tem segmentu deluje skoraj 300 podjetij. Njihovi celotni prihodki znašajo 4 milijarde evrov. Ta industrija prestavlja 10 % slovenskega BDP. Dobavitelji v tej industriji so v 80 % izvozniki. Trenutno je z avtomobilsko industrijo neposredno in posredno povezanih okoli 40.000 delovnih mest.

Vir in foto: MGRT RS