Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je včeraj srečal s predstavniki Občine Bovec in podjetja Sončni Kanin.

S sogovorniki so se dogovorili za skupno iskanje rešitve za nadaljnje obratovanje smučarskega središča Kanin. Kanin je namreč edinega visokogorskega smučarskega središča v Sloveniji.

Srečanja so se poleg ministra in predstavnikov strokovnih služb ministrstva udeležili župan Občine Bovec Valter Mlekuž, predsednik občinske komisije za obnovo Kanina in podpredsednik Državnega zbora RS Danijel Krivec ter direktorica podjetja Sončni Kanin d. o. o. Manuela Božič Badalič. Pogovor je bil osredotočen na iskanje rešitve za zagotovitev nadaljnjega obratovanja smučarskega središča.

Minister Han je na sestanku poudaril, da se »ministrstvo zaveda pomena smučarskega središča Kanin tako za Občino Bovec kot širše za regijo in slovenski turizem. Gre namreč za edino visokogorsko smučarsko središče, ki je nenazadnje povezano tudi s sosednjo Italijo, poleg tega pa ima pomemben potencial za razvoj ne samo zimskega ampak celoletnega turizma.«

 »Danes smo bili vsi sogovorniki enotni, da je naš skupen cilj najti ustrezno rešitev za nadaljnje varno obratovanje smučarskega središča Kanin. Gospodarsko ministrstvo, kjer skrbimo predvsem za turistični razvoj smučišč, bo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, ki je pristojno za žičniške naprave in obratovanje smučišč, sedaj preučilo zakonske in finančne možnosti rešitev. Te bomo iskali skupaj v sodelovanju z Občino Bovec.«

Matjaž Han
Razpis

Strokovna komisija je na javnem razpisu za vlaganja v trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti morala zavrniti vlogo Občine Bovec. Občina Bovec je za sofinanciranje investicije »Krožna kabinska žičnica Kanin – odsek C1-D1« zaprosila za 10 milijonov evrov. To sta dva milijona evrov več, kot je bilo to določeno in možno v okviru javnega razpisa. Prijavitelj v vlogi ni izkazal, da ima na voljo sredstva za plačilo vseh obveznosti, vključno z omenjeno razliko v višini dveh milijonov evrov oz. ni izkazal zaprte finančne konstrukcije investicije.

Dodatna sredstva

Ministrstvo je za omenjeni razpis zaradi pomena vzpostavitve gorskih centrov za slovenski celoletni turizem in pozitivnega sinergijskega učinka na regionalni razvoj in na žičniško infrastrukturo, skupaj s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvom za infrastrukturo zagotovilo dodatna sredstva za sofinanciranje gorskih centrov v višini dodatnih dobrih 20,3 milijona evrov sredstev. S skupno zagotovljenimi 63,4 milijona evri je ministrstvo lahko podprlo nadaljnji razvoj vseh desetih gorskih centrov, ki so bili pozitivno ocenjeni na javnem razpisu.

Vir in foto: MGRT RS

By A.K.

Komentar: