Minister Luka Mesec se je danes prvič udeležil zasedanja Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO) v Luksemburgu. Poudaril je, da je dostojno plačilo temelj socialne pravičnosti. Evropska unija mora zagotoviti, da ne bo nihče, bodisi iz centra bodisi iz evropske periferije, opravljal dela za plačilo, s katerim ni moč dostojno živeti.

Prva tema sveta je obravnava Direktive o ustreznih minimalnih plačah. Slovenija ima enega najnaprednejših zakonov o minimalni plači, saj mora za vsaj 20 odstotkov presegati minimalne življenjske stroške, je poudaril minister Mesec. 

Direktiva o delu na platformah

Druga tema Sveta EPSCO je direktiva o platformnem delu. Minister je poudaril, da je odprava prekarnosti in izkoriščevalskih delovnih pogojev ena od glavnih prioritet nove slovenske vlade in ministrstva, ki ga vodi. Uber, Wolt ipd, nudijo nova obliko prekarnega dela. Evropska komisija je predlagala direktivo, s katero bi platformne delavce vključili v delovna razmerja. Tako bi bili ti delavci vključeni v sisteme pravic, do bolniške odsotnosti, dopusta, regresa. Mesec je iniciativo pozdravil. Ključno je, da bo direktiva zagotovila čim širše vključevanje delavcev s platform v delovna razmerja ter določila, da je dokazno breme na strani platform.

”Torej, da ni delavec tisti, ki mora na sodišču dokazovati, da je preko platforme v resnici v delovnem razmerju, saj sredstev za to delavci nimajo, pač pa obratno. Platforme naj dokažejo, da njihovi delavci niso v prikritih delovnih razmerjih. Tu moramo biti odločni.”

Luka Mesec

Delavcev na platformah naj bi bilo v EU do leta 2025 40 milijonov.

Ključno je, da se v EU zgradi infrastruktura solidarnosti. Da se ekonomske in socialne razlike med državami članicami EU zmanjšajo, da se konča delitev na center in periferijo. Da moramo skupaj ne zgolj ubraniti, temveč tudi zgraditi skupne sisteme in podsisteme socialne varnosti, ki ne bodo podvrženi pritiskom trga in profita, pač pa bodo namenjeni zagotavljanju dostojnega življenja in blaginje za vse, je za konec poudaril minister Mesec.

Foto: STA