Minister za zdravje s predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij o reševanju razmer v primarnem zdravstvu. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan z ekipo se je danes srečal s predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij. Sestal se je s predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), sindikatom Fides, Slovenskim zdravniškim društvom (SZD) ter Strokovnim združenjem zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS).

Predstavniki organizacij so se ministru skupaj z ekipo, po uvodu in predstavitvi načrtov za razvoj zdravstva v Sloveniji, zahvalili za obisk.

Izzivi

Generalna sekretarka ZZS Tina Šapec je opozorila na izzive pri posodabljanju pravnih normativov ter izpostavila željo po čim večjem vključevanju organizacije v digitalizacijo procesov v zdravstvu. Teme pogovorov so bile izzivi specializacij in subspecializacij ter pridobivanja posebnih znanj. Prav tako so se sogovorniki dotaknili problematike zaostankov zaradi dvoletne asimetrične obravnave Covidnih bolnikov in težav z osebjem pri opravljanju programov. Vsi so se strinjali, da pacient mora dobiti storitev, ki jo potrebuje in ko jo potrebuje.

Prva naloga bo po besedah ministra, umirjanje razmer v primarnem zdravstvu ter reševanje nedokončanih mrež urgentnih centrov. Cilj je poskrbeti, da bodo vse storitve plačane. Drug cilj je, kako zagotoviti vodenje bolnišnic na stimulativen način. V kolikor bo sistem stabiliziran v enem letu, se bo lahko izpeljala že dolga leta načrtovana zdravstvena reforma.

Vir: MZ RS
Foto: MZ RS