Ministrica Prevolnik Rupel popoldanskega dela zdravnikov trenutno ne bo prepovedala

Valentina Prevolnik Rupel.Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. [Foto: STA https://servis.sta.si/fotoservis/1288952]

Ministrica Prevolnik Rupel popoldanskega dela zdravnikov trenutno ne bo prepovedala

Ministrstvo za zdravje pod vodstvom ministrice Valentine Prevolnik Rupel uvaja serijo ukrepov za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Med ključnimi načrti je prenova sistema glavarinskih količnikov, ki bi naj bila dokončana do 1. julija. Ti količniki, izračunani na osnovi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), odražajo “zahtevnost” pacientov in so pokazali precejšnje razlike glede na spol. “Nove glavarinske količnike smo že izračunali,” je poudarila Prevolnik Rupel. Dodala je, da zaenkrat še ni določeno, kakšen delež bodo imeli v plačnem modelu.

Poleg tega ministrica pravi, da popoldanskega dela zdravnikov trenutno nikakor ne namerava prepovedati, saj da bi za paciente pomenilo zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. “Sistemski ukrep tak ne more biti. Temeljiti mora na podatkih, analizah in moramo premisliti vse pluse in minuse, preden gremo v spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti,” je izpostavila.

V luči prenove zakonodaje so na ministrstvu oblikovali delovno skupino za spremembo obstoječega, zastarelega zakona o zdravstveni dejavnosti, s ciljem, da bo novi zakon sprejet do konca leta. Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenje, je izrazila zaskrbljenost, da sindikati niso bili vključeni v delovno skupino za prenovo zakona. Prevolnik Rupel je ob tem poudarila, da poleg tega načrtujejo še novelacijo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s trenutnim pripravljanjem pregleda sprememb za prenovljeni zakon.

Uvedba faktorja relativno čakajočih

V okviru vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto, sprejete 15. februarja, je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predstavila vrsto ukrepov za izboljšanje zdravstvenega sistema. Med pomembnimi novostmi je uvedba faktorja relativno čakajočih, ki naj bi zagotovil, da bo na prvi prosti termin vabljen pacient, ki najdlje čaka na določeno storitev. Poleg tega so za letošnje leto predvideli povečanje števila timov na določenih področjih, kot je fizioterapija, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge. Za 28 novih timov za fizioterapijo je odločitev temeljila na podatkih zdravstvenih zavodov, ki so poročali o razpoložljivem kadru.

Ministrstvo je prav tako izdalo sklep, ki javnim zdravstvenim ustanovam omogoča večjo avtonomijo pri oblikovanju nacionalnih prioritetnih programov. Ti programi združujejo zdravstvene storitve z nedopustno dolgimi čakalnimi dobami, omogočajo pa tudi finančno stimulacijo zaposlenih v bolnišnicah za čim večje izvajanje teh storitev. Ministrica Prevolnik Rupel je napovedala, da bodo učinke vseh uvedenih ukrepov mesečno spremljali, da bi zagotovili njihovo učinkovitost in pravočasno odzivanje na morebitne potrebe po dodatnih prilagoditvah.

Skupščina pozvala k rešitvi situacije, v kateri so se med stavko znašli invalidi

Člani skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so s 40 glasovi za in nobenim proti, potrdili tri ključne sklepe usmerjene v izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih dob. Prvi sklep ZZZS-ju nalaga tekoče spremljanje izvajanja in učinkovitosti ukrepov ter redno poročanje skupščini. Drugi sklep poziva k povečanju finančnih in strokovnih nadzorov, zlasti na področjih z največjimi težavami pri dostopnosti in dolgimi čakalnimi dobami. Tretji sklep poziva ministrstvo za zdravje k naslavljanju problematike dostopnosti in čakalnih dob v spremembah zakonodaje ter k vključitvi socialnih partnerjev in predstavnikov ZZZS-ja v pripravo zakonodaje.

Skupščina je prav tako sprejela sklep, ki od vlade zahteva takojšnje ukrepanje za invalide glede podaljšanja veljavnosti vozniških izpitov ali omogočanja zdravniškega pregleda, potrebnega za podaljšanje, in sicer s 37 glasovi za in nobenim proti. Med razpravo so opozorili tudi na omejeno delovanje ambulante za voznike s posebnimi potrebami v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, ki ne obravnava posameznikov med 18 in 65 letom starosti. Ministrica je v odziv povedala, da bi ambulanta po vladnem odloku v času stavke morala delovati neomejeno in da so na ministrstvu v stikih z URI-jem Soča za čimprejšnje izvajanje pregledov.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: STA https://servis.sta.si/fotoservis/1288952