Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je danes na Vrhovnem državnem tožilstvu sestala z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo.

Na prvem srečanju po nastopu funkcije ministrice sta spregovorila o aktualnih zadevah. V nadaljevanju obiska se je ministrica, v prisotnosti generalnega državnega tožilca in predsednika Državnotožilskega sveta Igorja Lučovnika,  udeležila tudi delovnega sestanka z vodji državnih tožilstev. Obravnavali so delo državnih tožilstev v prvih štirih mesecih letošnjega leta.

Skupni sestanki z vodji državnih tožilstev so sicer priložnost, da se pregleda stanje glede uresničevanja letnih programov dela. Pa tudi, da se sprejmejo potrebni ukrepi za morebitna odstopanja od načrtovanih rezultatov. Letni programi dela državnih tožilstev predstavljajo dober pripomoček za ugotavljanje težav na posameznih državnih tožilstvih.

Uvodoma se je generalni državni tožilec ministrici zahvalil za hitro imenovanje trinajstih državnih tožilstev, ki jih je prejšnja vlada zaustavila.

»Ponosna sem, da ste si, kljub vsem težavam, s katerimi ste se soočili v preteklosti– od epidemije, političnih pritiskov, do velikega pomanjkanja kadrov – tako državno tožilstvo kot celota, kot tudi posamezna državna tožilstva, prizadevali za doseganje zastavljenih ciljev in dobrih rezultatov, predvsem pa, da izkazujete sposobnost prilagajanja novim razmeram in novim načinom dela.«

Dominika Švarc Pipan

Ministrica je izrazila  zadovoljstvo, da se število nerešenih zadev na določenih državnih tožilstvih zmanjšuje. Po njenem mnenju bi morala državna tožilstva v starejših zadevah, ki se nahajajo na sodiščih, z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, zahtevati hitrejše postopanje sodišča.

Vir: MP RS

Foto: MP RS